Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Masterprogram i socialt arbete med fördjupningsområdet det civila samhället

120 hp

vår

100%

CAMPUS SKÖNDAL

Masterprogrammet i socialt arbete med fördjupning i det civila samhället vänder sig till dig med socionomexamen, eller andra likvärdiga examina, och som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper om civilsamhällets roll och funktion för social omsorg och välfärd i det svenska samhället.

Programmet är relevant både för dig som yrkesarbetar inom eller samverkar med civilsamhällets organisationer och för dig som är intresserad av en framtid inom civilsamhällesforskningen. Genom masterprogrammet får du möjlighet att ta del av den senaste forskningen inom civilsamhällesforskningen och genomgå forskningsförberedande kurser i vetenskapliga metoder och teorier i socialt arbete.

Masterprogrammet inleds med introduktionskursen; Perspektiv på det sociala arbetets historia och samtida utmaningar (7,5 hp)*. Programmet omfattar valbara kurser om vardera 7,5 hp som behandlar det svenska civilsamhällets historia, omfattning och struktur samt dess socialpolitiska ställning. Vidare kurser som behandlar organisationsteori, ideella organisationers särdrag samt ledning och utveckling av organisationer, med särskilt intresse för civilsamhällets organisationer. Utöver ämnesinriktade kurser innehåller programmet forskningsförberedande kurser i teori och vetenskapliga metoder (15 hp)* samt avslutas med ett självständigt examensarbete (30 hp).

Studierna bedrivs på helfart och undervisningen sker av forskarutbildade lärare som är verksamma inom civilsamhällesforskningen genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella reflektionsövningar och handledning i en kombination av distansundervisning och campusförlagda träffar.

BEHÖRIGHET/Förkunskapskrav

För att bli antagen till Masterprogram i socialt arbete med fördjupningsområdet det civila samhället krävs en socionomexamen eller kandidatexamen från högskola (180 hp) varav minst 90 hp i socialt arbete eller motsvarande.

VetenskapsOmråden

Masterprogrammets huvudområde och ämne är socialt arbete.

Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 120
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: Helfart
Utbildningsstart: VT22
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 15 september 2021
Sista ansökningsdag: 15 oktober 2021

Ansökan och antagning

Antagning sker via Antagning.se.
Antagning till masterprogrammet görs inför varje vårtermin. Högst 10 nya masterstudenter antas varje år.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är den 15 oktober. Se terminstiderna här.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Handläggarna på utbildningsstöd

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade