Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Magisterprogram i socialt arbete med fördjupningsområdet våld i nära relationer

60 hp

vår

50%

CAMPUS SKÖNDAL

Magisterprogrammet i socialt arbete vänder sig till dig med socionomexamen eller dig som redan yrkesverksam med särskilt intresse för att skaffa dig specialkompetens inom området våld i nära relationer. Genom magisterprogrammet får du möjlighet ta del av den senaste forskningen inom området och genomgå forskningsförberedande kurser i vetenskapliga metoder och teorier i socialt arbete.

Magisterprogrammet inleds med introduktionskursen Perspektiv på det sociala arbetets historia och samtida utmaningar (7,5 hp)*. Programmet omfattar, utöver forskningsförberedande kurser i teorier, vetenskapliga metoder och examensarbete (30hp)*, även valbara kurser som ger fördjupade kunskaper inom området våld i nära relationer. Sådana kurser är: Att utreda, bedöma och behandla våldsutsatta vuxna (7,5 hp), Att utreda, bedöma och behandla våldsutövande vuxna (7,5 hp), Att utreda, bedöma och behandla våldsutsatta barn och barn som upplevt våld (7,5 hp).

Studierna bedrivs på halvfart och undervisningen sker av forskarutbildade lärare genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella reflektionsövningar och handledning i en kombination av distansundervisning och campusförlagda träffar.

* Samläses till viss del med studenter i Masterprogrammet i socialt arbete med fördjupningsområdet det civila samhället.

BEHÖRIGHET/Förkunskapskrav

För antagning till magisterprogrammet i socialt arbete med fördjupningsområdet våld i nära relationer krävs en socionomexamen eller kandidatexamen från högskola (180 hp) varav minst 90 hp i socialt arbete eller motsvarande.

VetenskapsOmråden

Magisterprogrammets huvudområde och ämne är socialt arbete.

Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 60
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: Halvfart
Utbildningsstart: VT22
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 15 september 2021
Sista ansökningsdag: 15 oktober 2021

Ansökan och antagning

Antagning sker via Antagning.se.
Antagning till magisterprogrammet görs inför varje vårtermin. Högst 20 nya magisterstudenter antas varje år.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är den 15 oktober. Se terminstiderna här.

Kontakt

Mer information om utbildningen kontakta studierektor Anne-Lie Vainik

Handläggarna på utbildningsstöd

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade