Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kurs om hedersrelaterat våld och förtyck, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning
- för lärare, programansvariga och studierektorer vid universitet och högskolor


- för lärare, programansvariga och studierektorer vid universitet och högskolor som omfattas av examensmålet att ’visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer’

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten (JÄMY) en kostnadsfri kurs på distans förlagd under fyra förmiddagar och en heldag om hedersrelaterat våld och förtyck, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning.

Kursen Att examinera och inkludera kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning, 3 hp ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning. Den vägleder också kursdeltagarna i att utforma undervisningstillfällen, examination och kursplan.

Målgrupp
Programansvariga, studierektorer samt lärare vid de program där examenskraven omfattar examensmålet – att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Undervisningsformer
Undervisningen utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteratur och föreläsningar varvat med praktiska övningar och diskussioner samt seminarier. Det förekommer också lärandeaktiviteter som förutsätter arbete mellan kurstillfällena.

Examination
Kursen examineras dels genom aktivt deltagande vid det avslutande seminariet, dels genom en hemtentamen som består av att utveckla en kursplan inom ramen för den högskoleutbildning kursdeltagaren är verksam lärare inom.

Kursansvariga/Lärare
Linda Jonsson fil. dr. i socialt arbete. Linda är lektor och forskare på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hon har mångårig erfarenhet av att utveckla utbildningar om olika former av våld mot barn och unga och hennes pågående forskning rör bland annat insatser för unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Undervisande lärare under kursen är också bland annat Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Marias forskning är inriktad på våld mot barn i nära relationer, och hon har stor erfarenhet av att utveckla både hela utbildningsprogram och kurser specifikt inriktade på våldsområdet.

Kursdatum

Undervisningen sker vid följande tillfällen:
21 januari, kl. 09.00-12.00
28 januari, kl. 09.00-12.00
4 februari, kl. 09.00-12.00
11 februari, kl. 09.00-12.00
18 mars, kl. 09.00-16.00 (examination).

Plats
Då det finns en osäkerhet kring kommande restriktioner kopplade till pågående pandemi kommer denna kurs att ges digitalt.

Kostnad
Kursen är kostnadsfri och är en del av Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor.

Anmälan
Anmälan sker via vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan.

Sista anmälningsdag: 6 januari 2021


Senast uppdaterad: 2020-10-08.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 3
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25
Utbildningsstart: 2021-01-21
Ort: Distansutbildning
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2021-01-06

Maria Eriksson

Linda Jonsson

Information om kursinnehåll

Studierektor
Maria Ingemarson
076-636 50 12
maria.ingemarson@esh.se

Kursansvarig
Maria Eriksson
maria.eriksson@esh.se 

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade