Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ledarskap i flexibla organisationer


Institutionen för Vårdvetenskap tillsammans med Uppdragsutbildningsenheten på Ersta Sköndal Bräcke högskola genomför kursen:
Ledarskap i flexibla organisationer, 7,5 högskolepoäng, avancerad nivå
(vårdvetenskap, 5 hp, samhälls- och beteendevetenskap 2,5 hp)

Målgrupp
Kursen vänder sig till sjuksköterskor som vill fördjupa sina kunskaper för att leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad och som är verksamma inom exempelvis psykiatrisk vård eller beroendevård. Även yrkesverksamma inom ett psykiatriskt omvårdnadskontext, kommunal hälsosjukvård, primärvård och kriminalvård, som är intresserade av att leda omvårdnaden är välkomna att söka.

Kursinnehåll
De områden som behandlas i kursen är:
- att leda och utveckla psykiatriska omvårdnad
- omvårdnadshandledning och professionsutveckling
- vårdkvalitet och patientsäkerhet
- vårdetiska problemställningar

Kursens upplägg
Kursen bedrivs som halvtidsstudier.
Sammanlagt två obligatoriska seminariedagar, ett vid kursstart den 27/8 samt ett vid kurs avslut den 22/10 2020. Där emellan genomförs studieuppgifter via nätet.
En enskild hemtentamen ingår också i utbildningen.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm.
För karta se längst ner på sidan.

Kostnad
15 800 kr exkl. moms.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Kursledare
Birgitta Bisholt, Docent i omvårdnad. Lektor och forskare specialiserad på lärande, handledning och professionsutveckling.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 7 augusti 2020 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.


Kategori: psykiatrisk omvårdnad, psykiatrisk vård, beroendevård, kommunal hälsosjukvård, primärvård, kriminalvård

Senast uppdaterad: 2020-04-24.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50 %
Utbildningsstart: 2020-08-27
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2020-08-07

Information om kursinnehåll

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@esh.se

Kursledare
Birgitta Bisholt, birgitta.bisholt@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade