Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kurs om våld i nära relationer och särskild utsatthet
- för lärare, programansvariga och studierektorer vid universitet och högskolor


Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten (JÄMY) en kostnadsfri tredagarskurs, 3 hp, om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och med fokus på särskild utsatthet. Utbildningen Att examinera och inkludera kunskap om särskilt utsatta livsvillkor inom examensmålet ’visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer’ ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning på temat särskild utsatthet samt hjälp att utforma undervisningstillfällen, examination och kursplan.
Kursen kommer att livestreamas.

Utbildningen, som är kostnadsfri, vänder sig till lärare, programansvariga och studierektorer vid de program där examenskraven omfattar examensmålet – att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Målgrupp
Programansvariga, studierektorer samt lärare

Innehåll
Föreläsningarna varvas med reflektionsövningar på temat våld i nära relationer och särskild utsatthet för våld. Under det sista kurstillfället arbetar deltagarna i seminarieform med en fortsatt fördjupning på temat särskild utsatthet och hur det är möjligt att utforma undervisningstillfällen, examinationer och kursplaner på temat.

Examination
Kursen examineras dels genom aktivt deltagande vid det avslutande seminariet och en hemtentamen som handlar om att utveckla en kursplan inom ramen för den högskoleutbildning kursdeltagaren är verksam lärare inom.

Lärare/Kursansvarig
Undervisande lärare under kursens samtliga tre dagar är Linn Moser Hällen, socionom med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och som föreläsare och lärare. Linn är medredaktör till boken Våld i nära relationer – socialt arbete i teori, forskning och praktik.

Kursansvarig är Veronica Ekström, fil. dr. i socialt arbete. Veronica är lektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola där hon bland annat har utvecklat de olika moment om våld i nära relationer som ingår på högskolans socionomutbildning. Hon deltar också sedan ett par år tillbaka som föreläsare på Nationellt centrum för kvinnofrids utbildningar.

Kursdatum
Kursdatum: 2-3 december 2020 samt 21 januari 2021
Plats: På grund av osäkerheten kring restriktioner kopplade till coronapandemin kommer denna kurs att ges digitalt.

Kostnad
Kursen är kostnadsfri.
Utbildningen är en del av Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan.
Under rubriken Meddelanden till högskolan vill vi att du upplyser oss om eventuella behov av tillgänglighetsanspassning.Senast uppdaterad: 2020-11-20.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 3
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25
Utbildningsstart: 2020-12-02
Ort: Distansutbildning
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag:

Veronica Ekström

Linn Moser Hällen

Information om kursinnehåll

Studierektor
Maria Ingemarsson
076-636 50 12
maria.ingemarsson@esh.se

Kursansvarig
Veronica Ekström
076-636 51 32
veronica.ekstrom@esh.se

Lärare
Linn Moser Hällen
070-958 82 99
linnmoser@arvinutbildning.se 

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade