Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Existentiell vägledning

Grundläggande utbildning i den existentiella vägledningens teori och metod

Inledning
Hur kan vi bemöta och samtala om kriser, problem, möjligheter, omsorg, ångest, sorg och konflikter utifrån ett existentiellt perspektiv? Hur skapar vi mening och hur uppstår meningslöshet i en vägledningssituation? Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning i Existentiell vägledning med Lance Cederström som kursansvariga. Under kursen går vi igenom grunderna i den existentiella filosofin och psykologin och klargör utifrån de olika perspektiven centrala begrepp som möte, relation, samtal och vägledning: Vad är ett möte, en relation och ett samtal i en existentiell vägledning. Vad innebär dialog, monolog, duolog, direkt- och indirekt kommunikation. Hur kan skillnaden mellan att tala och att prata beskrivas och vad innebär tystnadens-, kroppens- och lyssnandets språk?

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till de som arbetar med mänskliga möten och relationer: beteendevetare, yrkesverksamma inom omsorg, hälso- och sjukvård, personalhandläggare, socionomer, coacher, behandlingsassistenter, präster, diakoner, pedagoger, psykoterapeuter, psykologer, arbetsterapeuter och chefer.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Kursinnehåll
I kursen presenteras den existentiella vägledningens bakgrund och framväxt där syftet är att inspirera och delge deltagarna kunskaper och redskap för att kunna bedriva existentiell vägledning i det egna arbetet. I kursen utgår vi från definition av ”vägledning” som ett samtal om både privata och professionella problem, där vägledningen inte går in i patogena tillstånd.

Kursen innehåller bland annat följande moment
- existentiella filosofins perspektiv på vägledning,
- existentiella psykologins perspektiv på vägledning.
- existentiella möten och vägledning,
- existentiella samtal och vägledning,
- teori och metodik i existentiell vägledning.

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar, där kursdeltagarna får öva existentiell vägledning med möjlighet till direkthandledning med kursledare. Kursdeltagarna stimuleras att utveckla sin yrkesidentitet, sin professionella förmåga och att bredda och fördjupa sin kunskap och sina insikter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga kursdagar, inlämnade hemuppgifter samt godkänd individuell examensuppgift. Denna består av en hemtenta. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Tentamen ska vara inlämnad senast den 14 oktober.

Kursstart
Kursen går över sex kursdagar med start hösten 2019:
2-3 september, 16-17 september, 30 september och 1 oktober.

Plats
Kurserna hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm. Se karta här.

Kursansvarig
Lance Cederström är leg. psykoterapeut och handledare med existentiell inriktning och har sedan 1980-talet arbetat som psykoterapeut och vägledare inom främst hälso- och sjukvård, skolor, socialtjänsten, inom diakonin och i näringslivet. Lance undervisar på universitet och högskolor om den existentiella filosofins, psykologins och vägledningens teori och praxis.

Kostnad
16 200 kr/deltagare (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning www.esh.se/avtalsvillkor.

Anmälan
Anmälningsblankett finns som pdf till höger längre upp på sidan. Sista anmälningsdag är 7 juni 2019.

Anmälan behandlas enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen. Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås.

Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

 

Behörighet

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. 

Resväg och boende

Resväg Campus Sköndal - Stockholm
Campus Sköndal ligger ca 1 mil från centrala Stockholm. Från tunnelbanestation Gullmarsplan går buss 188 och den tar ca 15 min till Sköndal.

Vill du söka din exakta väg rekommenderar vi att söka på antingen www.eniro.se eller www.sl.se.

Boende
Följande hotell ligger nära tunnelbanestation Skanstull/Medborgarplatsen (Södermalm), som ligger en/två station/er från Gullmarsplan där bussen till Campus Sköndal går.

(1) NOFO hotel, Tjärhovsgatan 11, 08-503 112 00, www.nofo.se
Uppge “Ersta Sköndal högskola” när du bokar få 15 % rabatt.

(2) Scandic hotell Malmen, Götgatan 49-51, 08-517 34 700, www.scandichotels.se

(3) Clarion hotel Stockholm, Ringvägen 98, 08-462 10 10, www.clarionstockholm.com

Resväg Campus Bräcke - Göteborg

Campus Bräcke ligger på Bräcke diakonis område på Hisingen på väg mot Torslanda Om man kommer med bil svänger man av precis efter Lunbytunneln.

Från Centralstationen läge K, (vid taxistationen) går buss 24 mot Lilla Varholmen/Hjuvik. Gå av vid hållplats Bräcke Östergårds väg.

Vill du söka din exakta väg rekommenderar vi att söka på antingen www.eniro.se eller på www.vasttrafik.se

Senast uppdaterad: 2019-03-04.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2019-09-02
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: 2019-06-07

Kontakt

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare[a]esh.se

Kursansvarig
Lance Cederström
070-523 31 18
lance[a]cederstrom.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag[a]esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade