Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Familje- och relationsorienterad psykoterapiutbildning
- med inriktning mot språksystemisk och narrativa traditioner


Utbildningen är en grundläggande familjepsykoterapiutbildning med fokus på människan i sina relationer och i sitt sammanhang. Till hösten 2021 planeras en ny utbildningsomgång starta med nytt reviderat innehåll som presenteras här under våren 2021.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dem som arbetar med vuxna, barn och ungdomar inom t ex socialtjänst, barn- och vuxenpsykiatri, somatisk barn- och vuxenklinisk verksamhet, habilitering, skola, anhörigarbete inom somatisk vård, flyktingrelaterat arbete eller vid en behandlings­institution, krismottagning etc., och som vill utveckla arbetet i riktning mot ett systemiskt och relationellt förhållningssätt.

Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är akademisk grundexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande. Deltagaren bör även ha minst tre års arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam under utbildningstiden.
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning.
Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Psykoterapiutbildning motsvarande steg 1
Utbildningen har utformats så att den motsvarar den tidigare statliga steg 1-utbildningen i fråga om undervisningstid för teori och handledning. Egenterapi brukar ingå som del i behörigheten på denna nivå. Terapin ska omfatta 50 timmar och utföras av legitimerad psykoterapeut. Egenterapi ingår ej som moment utan får ombesörjas av deltagaren utanför denna utbildning.

Master- och magisterutbildning
Delar av genomförd utbildning (max 30 hp) kan efter prövning tillgodoräknas vid studier på högskolans master- och magisterutbildning vid institutionen för Socialvetenskap. Master- och magisterutbildningarna ingår i det ordinarie kursutbudet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola vilket medför att inga kursavgifter uttages. Antagning till utbildningarna sker med separat ansökan.

Undervisningsformer
Utbildningen är en 45 högskolepoängskurs och löper över två år. Totalt omfattar utbildningen 30 teoridagar, 240 timmar och 30 handledningstillfällen i grupp, 90 klocktimmar.

Examinationsformer
För att bli godkänd på utbildningen måste följande krav uppfyllas:
- obligatorisk närvaro på teoridagar och handledning
- fullgjorda grupp- och individuella arbetsuppgifter på litteratur samt hemuppgifter
- examensarbete, 7,5 högskolepoäng.

Kursdatum
Nästa kursstart är planerad till hösten 2021.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta på Södermalm i Stockholm.
För karta se längst ner på sidan.

Kostnad
Kurspris uppdateras under våren. Utbildningen faktureras terminsvis och pågår under fyra terminer. Litteraturkostnader tillkommer. Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan öppnar under våren 2021.Senast uppdaterad: 2021-01-19.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 45
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2021
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2021
Sista ansökningsdag: Våren 2021

Information om kursinnehåll

Studierektor
Hugo Waara
073-350 98 15 
hugo.waara@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade