Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Utbildning för LSS-handläggare

Ersta Sköndal Bräcke högskola har på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört en särskilt utformad högskolekurs för LSS-handläggare under 2017-2018. Utbildningen har getts vid fyra tillfällen och den sista omgången avslutades 2018. Till höstterminen 2019 erbjuder högskolan ytterligare en kursstart.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till handläggare inom den kommunala socialtjänsten som prövar ansökningar om insatser enligt LSS.

Innehåll
Kursen medför att du som handläggare får del av en fördjupad kunskap kring de funktionshinderpolitiska målen och intentionerna bakom LSS, relaterat till den översyn regeringen tillsatt kring insatser enligt LSS och assistentersättning. I kursen ägnas även särskild uppmärksamhet åt att skriva rättsfallsanalyser för att därigenom få en djupare förståelse för hur goda levnadsvillkor enligt lagstiftaren ska uttolkas. Vidare får du en ökad kunskap och förståelse för de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna (NPF) samt de intellektuella funktionsnedsättningarna (IF). Ett annat centralt temaområde berör förhållningssätt och bemötande satt i relation till NPF och IF. Under utbildningen ges samtidigt praktisk tillämpar kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Vidare berörs under kursen FN:s konventioner om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt barns rättigheter och hur du som yrkesverksam kan söka kunskap så att en evidensbaserad praktik (EBP) kan tillämpas i din yrkespraktik.

Utbildningen ges på kvartsfart vilket motsvarar en studietid om minst 10 timmar/ vecka. Utbildningen kräver såväl självständiga litteraturstudier som arbete med olika kursuppgifter. Att läsa på distans med webbstöd innebär för dig som kursdeltagare att du, utöver de tre fysiska kurstillfällena får en flexibel läromiljö. Distansstudier ställer förstås också höga krav på motivation och självständighet för dig som studerar. Mer information om lärplattformen samt skrivuppgifter ges vid kursstart.

Examination
Kursen examineras kontinuerligt med de skriftliga uppgifterna som deltagarna arbetar med under utbildningens gång. Den samlade utbildningen avslutas med den ovan nämnda obligatoriska examinationen i seminarieform i december 2019.

Plats och förtäring
De campusförlagda föreläsningsdagarna äger rum i Ersta Sköndal Bräcke högskola på Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal. Detaljerat schema skickar vi dig i god tid före kursstart.

Vid de fysiska kursträffarna serveras kaffe på för- och eftermiddag och lunch ombesörjs av deltagarna själva. Det finns en lunchrestaurang i närheten av högskolan och det går även bra att värma medhavd mat i studentköket.

Senast uppdaterad: 2018-12-17.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2019
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2019
Sista ansökningsdag: Våren 2019

Kontakt

Studierektor
Ulf Hammare
Telefon: 08:555 051 09
E-post: ulf.hammare@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade