Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Våld i nära relationer - utreda, bedöma och förstå

Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld.

Våld i nära relationer ett är ett mångfasetterat och allvarligt samhällsproblem. Våld i nära relationer är därtill ett folkhälsoproblem, ett jämställdhetsproblem, ett socialt problem, ett samhällsekonomiskt problem och en brottslig handling. Våld i nära relationer innebär också ett stort fysiskt och psykiskt lidande för den som utsätts. Socialtjänsten ska möta denna problematik med kompetent personal och adekvata insatser.

Sedan höstterminen 2018 ges nu en uppdragsutbildning med fokus på socialtjänstens arbete med våld i nära relationer i den praktiska vardagen. Kursen behandlar hur socialtjänsten kan utreda, bedöma och förstå problematiken våld i nära relationer och ger tre perspektiv av våld i nära relationer;

- våldsutsatta vuxna
- barn som upplever våld i nära relation
- våldsutövare

Kursen belyser teori och aktuell forskning samt hur teorier och lagstiftning kan omsättas till praktiskt socialt arbete. Teori varvas med praktiska övningar kring bland annat screening av våldsutsatthet, utredningsarbete för våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld samt hot- och riskbedömningar.

Kursen riktar sig till socialsekreterare som arbetar med såväl vuxna som barn samt kvinnofridssamordnare och andra personer som arbetar med våld i nära relationer inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Kursansvarig är Veronica Ekström. Veronica är fil. dr. i socialt arbete och arbetar som lektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Veronica disputerade 2016 med sin avhandling Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.

Kursens huvudlärare och föreläsare är Linn Moser Hällen med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och myndighetsutövning inom socialtjänsten och har varit med om att bygga upp flera verksamheter inom området. Linn Moser Hällen är även en av redaktörerna och författarna till boken Våld i nära relationer -socialt arbete i forskning, teori och praktik.
Läs mer om boken här.

Senast uppdaterad: 2018-12-19.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25
Utbildningsstart: 2019-02-20
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: Platser kvar

Kontakt

Studierektor
Maria Ingemarsson
Telefon: 076-636 50 12
E-post: maria.ingemarsson@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade