Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

KBT i socialt behandlingsarbete

(Utförlig information och anmälningsblankett finns som pdf-fil i det blå fältet till höger)

Inom socialt behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer finns det ofta flera dimensioner av problematik och mängder av förklaringsmodeller. Beteendeanalysen som är grunden i KBT (kognitiv beteendeterapi), hjälper behandlare inom socialt arbete att hålla fokus, prioritera mål och hitta till effektiva interventioner.

Du som arbetar med socialt behandlingsarbete har en unik möjlighet att möta unga människor och deras föräldrar för att hjälpa dem till ett bättre liv. KBT har en teoretisk grund, förklaringsmodeller och förändringsverktyg som passar det fokus på individens resurser och den systemiska förståelsen av familjer i sitt sammanhang som socialt arbete har. Den ettåriga utbildningen i KBT för socialt behandlingsarbete ger dig som kursdeltagare verktyg att hjälpa klienter till att se, förstå och förändra sin livssituation.

Utbildningen riktar sig till dig som inte skall bedriva psykoterapi men som vill öka dina kunskaper inom KBT-området och få nya verktyg och metoder att arbeta med i de dagliga kontakter du har. Arbetar du idag inom socialtjänsten, på HVB-hem, inom LSS, som sjuksköterska, sjukgymnast, behandlingsassistent, vårdare eller liknande yrken kommer du ha stor nytta av utbildningen. Utbildningen ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om hur man kan använda sig av KBT inom socialt behandlingsarbete.

Du ökar din kompetens och får vägledning i hur man som yrkesperson, inom socialt arbete, kan agera för att underlätta och igångsätta förändring hos de personer man möter i sin vardag. Under utbildningen tränar vi bland annat på att föra effektivare samtal, att förstå olika typer av problematik som förkommer i socialt arbete. Vi går igenom olika typer av interventioner som gör det enklare för dig att motivera de människor du möter i din yrkesvardag.

Utbildningen ges på kvartsfart med en heldag ungefär varannan vecka under två terminer och omfattar 15 högskolepoäng. Teori och praktik varvas under hela utbildningen. Föreläsningar blandas med praktiska övningar. Material till de praktiska övningarna hämtas från deltagarnas arbete med klienter, elever, patienter och medarbetare.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning i samarbete med Akademi Magelungen och med Peter Friberg som kursansvarig, där grundläggande modeller och teorier presenteras kring området kognitiv beteendeterapi.


Målgrupp
Personer som arbetar med socialt arbete t ex socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, lärare, kurator, behandlingsassistent eller övriga behandlare.


Senast uppdaterad: 2018-07-10.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2018-10-15
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: 2018-09-14

Kontakt

Studierektor
Susanne Björköppnas i nytt fönster
Telefon: 08:555 051 04
E-post: susanne.bjork@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade