Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Stöd för barn och unga i sorg

- grundläggande utbildning i att bemöta barn och ungdomar i sorg samt att leda stödgrupper

Varje år mister över 3 000 barn i Sverige sin mamma eller pappa genom dödsfall. Till det kommer de som förlorar syskon, andra nära anhöriga och kompisar. Man räknar med att det i Sverige är cirka 26 000 barn i åldern 0-17 år som förlorat föräldrar under sin uppväxt. Inom BUP är utrymmet för att arbeta förebyggande i dag ofta starkt begränsat. Sorg är ingen barnpsykiatrisk diagnos, men det är inte samma sak som att barn inte behöver stöd av utbildade vuxna i sin sorgbearbetning. Att förlora mamma, pappa eller ett syskon när man fortfarande är barn är en traumatisk händelse som påverkar barnet på djupet och under en lång tid.

Emma 16 år, som förlorat sin pappa beskriver att sorgen hoppar fram och tillbaka och säger så här, - ”det är som ett sår som är infekterat och börjar läka. Det hinner aldrig läka ut ordentligt, för det rivs upp och man blir ledsen igen”.

Denna grundläggande kurs kring barn i sorg och att leda stödgrupper, ges nu för tionde gången av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dem som i sitt arbete möter barn och ungdomar och/eller som har yrkesmässig erfarenhet av sorg och kriser och som avser att utveckla detta arbete till att omfatta stödgrupper för barn och unga i sorg. Det gäller till exempel socionomer, psykologer, pedagoger, elevvårdspersonal, psykoterapeuter, diakoner och präster. I de fall där det är möjligt är det lämpligt att anmäla sig parvis, då stödgruppsarbete alltid bör ske med minst två gruppledare.

Förkunskapsnivå

Regeln om grundläggande behörighet för högskolestudier gäller inte för uppdragsutbildning. Behörig att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Däremot gäller samma krav för studier och examination som på vanlig universitetsutbildning och efter att ha godkänts på kursen får deltagarna akademiska poäng. Lämplig förkunskapsnivå är en akademisk grundexamen inom beteendevetenskap om 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) eller motsvarande, samt minst tre års arbetserfarenhet efter examen. Deltagaren bör ha erfarenhet av arbete med barn, ungdomar, familjer och/eller erfarenheter av arbete med grupper, sorg och kris.

Kategori: barn, sorg, stödgrupper, vidareutbildning, kompetensutveckling, påbyggnadsutbildning, socionom, diakon, präst

Senast uppdaterad: 2018-12-17.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2019-01-31
Ort: Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: Platser kvar

Kontakt

Studierektor
Susanne Björk
Telefon: 08:555 051 04
E-post: susanne.bjork(at)esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade