Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Andrologi II - fördjupning

(Utförlig information och anmälningsblankett finns som pdf-fil i den blå rutan)

Sedan 2007 har Ersta Sköndal Bräcke högskola varje höst genomfört en grundläggande uppdragsutbildning i andrologi. Kursen har bland annat tagit upp basal andrologi, sexualfysiologi, sexologi och metodik och syftat till att ge kunskaper om mannen såväl teoretiskt som kliniskt, ur både ett medicinskt och psykologiskt perspektiv.

Nu erbjuds även en fördjupningskurs i andrologi om ytterligare 7,5 högskolepoäng riktad till kliniskt verksamma. Syftet med kursen är att utifrån de skilda perspektiven fördjupa kunskaper och färdigheter för omhändertagande av män som söker för sexuell problematik. Kursen kommer att beröra pubertetsutveckling, andrologisk undersökning och utredning, könsdysfori, sexuell tvångsmässighet, hormonstörande ämnen, cancer och andra sjukdomars inverkan på sexualiteten.

Förkunskapsnivå

Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande, med en akademisk examen från exempelvis barnmorske-, läkar-, psykolog-, sjuksköterske-, eller socionomprogrammen. Deltagaren bör även ha arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam under kurstiden samt ha möjlighet att medtaga fall för medicinsk och/eller psykosocial handledning. Utbildningen riktar sig i första hand till de som genomgått och erhållit godkänt resultat på ”Andrologi – om mannen och hans sexualiteter, 7,5 högskolepoäng”.

Senast uppdaterad: 2018-12-20.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 25
Utbildningsstart: 2019-01-31
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: Platser kvar


Kontakt

Studierektor Ulf Hammare
Telefon: 08:555 051 09
E-post: ulf.hammare(at)esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade