Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Nationell högskoleutbildning för individ- och familjeomsorgens ledare

Ersta Sköndal Bräcke högskola har på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört en särskilt utformad högskolekurs för ledare i socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) under 2016-2018. Utbildningen har getts vid fyra tillfällen och den sista omgången avslutas till våren 2018. Nu erbjuder högskolan en kursstart för dig som inte hann med Socialstyrelsens nationella satsning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till ledare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO). Med ledare avses första linjens chefer och arbetsledare som ansvarar för myndighetsutövning.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom centrala och aktuella kunskapsområden inom ledarskap. Kursen ger perspektiv på verksamhetsutveckling och redskap för analys och inblick i den egna verksamhetens styrning, samt grunderna i personligt, anpassat och coachande ledarskap. Under utbildningen förmedlas vidare kunskap och praktiska verktyg för analys av medarbetarnas kompetens samt metoder och träning i att utveckla en rätt anpassad ledarstil med hänsyn till medarbetarnas behov. Var och en av kursdeltagarna erhåller under utbildningen en individuell analys och personlig handledning med fokus på styrkor och eventuella svagheter i rollen som ledare.

Tider

Kursen innehåller fyra fysiska campusträffar på Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Förutom de fysiska träffarna innehåller utbildningen kurstillfällen som genomförs via högskolans Internetbaserade lärplattform, då bland annat skriftliga uppgifter kopplade till föreläsningarna publiceras.

Utbildningen ges på kvartsfart vilket motsvarar en studietid om minst 10 timmar/ vecka. Utbildningen kräver såväl självständiga litteraturstudier som arbete med olika kursuppgifter. Att läsa på distans med webbstöd innebär för dig som kursdeltagare att du, utöver de fyra fysiska kurstillfällena får en flexibel läromiljö. Distansstudier ställer förstås också höga krav på motivation och självständighet för dig som studerar. Mer information om lärplattformen samt skrivuppgifter ges vid kursstart.

Examination

Kursen examineras kontinuerligt med de skriftliga uppgifterna som deltagarna arbetar med under utbildningens gång. Den samlade utbildningen avslutas med en obligatorisk examination i seminarieform.

Plats och förtäring

De campusförlagda föreläsningsdagarna äger rum i Ersta Sköndal Bräcke högskola på Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal. Detaljerat schema skickar vi dig i god tid före kursstart.

Vid de fysiska kursträffarna serveras kaffe på för- och eftermiddag och lunch ombesörjs av deltagarna själva. Det finns en lunchrestaurang i närheten av högskolan och det går även bra att värma medhavd mat i studentköket.

Behörighet

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. 

Resväg och boende

Resväg Campus Sköndal - Stockholm
Campus Sköndal ligger ca 1 mil från centrala Stockholm. Från tunnelbanestation Gullmarsplan går buss 188 och den tar ca 15 min till Sköndal.

Vill du söka din exakta väg rekommenderar vi att söka på antingen www.eniro.se eller www.sl.se.

Boende
Följande hotell ligger nära tunnelbanestation Skanstull/Medborgarplatsen (Södermalm), som ligger en/två station/er från Gullmarsplan där bussen till Campus Sköndal går.

(1) NOFO hotel, Tjärhovsgatan 11, 08-503 112 00, www.nofo.se
Uppge “Ersta Sköndal högskola” när du bokar få 15 % rabatt.

(2) Scandic hotell Malmen, Götgatan 49-51, 08-517 34 700, www.scandichotels.se

(3) Clarion hotel Stockholm, Ringvägen 98, 08-462 10 10, www.clarionstockholm.com

Resväg Campus Bräcke - Göteborg

Campus Bräcke ligger på Bräcke diakonis område på Hisingen på väg mot Torslanda Om man kommer med bil svänger man av precis efter Lunbytunneln.

Från Centralstationen läge K, (vid taxistationen) går buss 24 mot Lilla Varholmen/Hjuvik. Gå av vid hållplats Bräcke Östergårds väg.

Vill du söka din exakta väg rekommenderar vi att söka på antingen www.eniro.se eller på www.vasttrafik.se

Senast uppdaterad: 2018-10-22.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2019
Ort: Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2019
Sista ansökningsdag: Våren 2019

Kontakt

Studierektor
Ulf Hammare
Telefon: 08:555 051 09
E-post: ulf.hammare@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade