Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ledarskapsutbildning för individ- och familjeomsorgens chefer


Kursen vi tidigare gett ”Ledarskapsutbildning för individ- och familjeomsorgens chefer” har i den nya utbildningen ”Värdebaserat ledarskap” uppdaterats och fördjupats, vilket bland annat innebär att det centrala temat ledarskap behandlas mer genomgående.

Den tidigare utbildningen var webbaserad och innehöll, vid sidan av andra teman, totalt två kursdagar kring ledarskap vilket gav en grundläggande orientering. Den utbildning som vi nu ger går över sju kursdagar och är mer djuplodande och ger därmed en bredare kunskapsbas att utgå ifrån i arbetet som chef/ledare.

Den tidigare kursen tog upp teman kring: kommunikation, coaching, konfliktlösning och innehöll även en individuell analys och en personlig handledning i rollen som ledare. Förutom dessa områden ovan har den nya kursen tillförts fördjupande föreläsningar med fokus på: etisk kompetens och värderingsfrågor, verksamhetsstyrning, personligt ledarskap, svåra samtal och teamutveckling, psykosocial arbetsmiljö, psykisk ohälsa, rehabilitering, arbetsgivarens ansvar, kränkande särbehandling, personalekonomi, hållbar verksamhetsutveckling och inkluderande arbetssätt.

I kursen deltar ett flertal gästföreläsare vid sidan av kursledaren Kjell Ekbladh.

Läs om kursen Värdebaserat ledarskap, 7,5 hp här

 

Senast uppdaterad: 2020-05-05.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: --
Ort: Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: --
Sista ansökningsdag: --

Vi erbjuder utbildningen ”Värdebaserat ledarskap, 7,5 hp” istället för ”Ledarskapsutbildning för individ- och familjeomsorgens chefer, 7,5 hp”

Läs om utbildningen här

Kjell Ekbladh

Information om kursinnehåll

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@esh.se

Kursansvarig
Kjell Ekbladh
070-664 96 30
kjell.ekbladh@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade