Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Socialrätt för arbetsledare - II påbyggnadsutbildning

- rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Vill du fördjupa din förmåga som rättstillämpare och brottas du mer eller mindre dagligen med svåra rättsliga frågor?

Med start vårterminen 2019 ges en uppdragsutbildning med utgångspunkten i deltagarnas egna professionella vardag med fokus på rättsliga dilemman. Under kursen kommer föreläsningar att varvas med rättslig handledning av deltagarnas egna professionella erfarenheter. Fyra etiska principer kommer att vara kursens bas; självbestämmandeprincipen, godhets(maximerings)principen, skade(minerings)principen och rättviseprincipen tillsammans med fördjupad träning i rättsteknik.

Utbildningen riktar sig till arbetsledare, som i kommunal socialtjänst, i vårdföretag eller i frivilligorganisationer, leder det dagliga arbetet i utförande social omsorg/socialt arbete (t.ex. föreståndare, enhetschefer, biträdande enhetschefer, gruppledare). Kursansvarig är Lupita
Svensson, fil dr i socialt arbete med inriktning juridik.

Kursen ges under vårterminen delvis webbaserad på distans med fyra campusförlagda dagar i Stockholm, ca 1 dag/månad, och däremellan stöd via lärandeplattformen It´s Learning. Kursen
bygger på pedagogiken bakom ”flipped classrooms” vilket innebär att mycket tid kommer att ägnas åt praktiska övningar.

Grundkrav för denna kurs är att du tidigare har genomfört utbildning i socialrätt för arbetsledare 7,5 hp. Kursen är exklusiv och omfattar handledningsmoment vilket innebär att antalet platser är begränsat.

Kategori: socialrätt, arbetsledare, social omsorg, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning

Senast uppdaterad: 2019-01-29.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2019-02-07
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: Platser kvar

Kontakt

Studierektor
Susanne Björk
Telefon: 08:555 051 04
E-post: susanne.bjork@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade