Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Samtal med barn och ungdomar

Vad är samtal bra för? Varför är det så viktigt att vi vuxna möter barn och ungdomar i samtal om viktiga saker i deras liv? Hur kan vi som vuxna möta barn och ungdomar i samtal på ett sätt som stärker deras känsla av sammanhang? Hur kan vi möta barn och ungdomar i samtal om riktigt svåra saker?

Snart sagt varje moment i yrken där man möter barn och ungdomar förutsätter samtal och relation. Oavsett vilken del av yrkesrollen man tittar närmare på så är detta centralt. Det finns också gott om forskning med såväl pedagogisk som psykologisk inriktning som synliggör vikten av samtal och relation för att möjliggöra hälsa och utveckling.

Nu erbjuder Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal Bräcke högskola en högskoleutbildning där samtalet med barn och ungdomar sätts i centrum. Utbildningen tar sin utgångspunkt i modern utvecklingsteori samt forskning kring risk- och skyddsfaktorer. En röd tråd i utbildningen är hur vi kan omsätta de salutogena, hälsofrämjande begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn. Om vikten av att vi vuxna möter barn och ungdomar i samtal.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig som möter barn och ungdomar i ditt arbete i skolan, inom psykiatrin, allmän sjukvård, fritidsverksamhet, behandlingshem, socialtjänst eller inom ramen för frivilligorganisationer.


Kategori: högskoleutbildning, Ersta Sköndal Bräcke högskola, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning

Senast uppdaterad: 2019-01-29.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2019
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2019
Sista ansökningsdag: Våren 2019

Kontakt

Studierektor
Monica Rönning-Frick
Telefon: 08:555 051 17
E-post: monica.ronning-frick@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade