Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Det biblioterapeutiska arbetssättet  - inriktning bibliotek

Utbildningen vänder sig till bibliotekspersonal och övriga som är intresserade av det biblioterapeutiska arbetssättet.

Intresset för det biblioterapeutiska arbetssättet växer i Sverige. Under kulturfestivalen Best of Norden som arrangeras av Nordiska ministerrådet 5-7 oktober uppmärksammades biblioterapi under en work-shop i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskolan, se pressmeddelande. Även tidigare har biblioterapin uppmärksammats i media, se Svenska Dagbladets artikelsamling av bl a Eva Bergstedt och lyssna även till Pia Bergström som intervjuas i Sveriges Radio P1.

Sedan 2017 erbjuder högskolan en uppdragsutbildning med Eva Bergstedt och Helena Broms som kursansvariga där bakgrund, forskning och metoder presenteras kring det biblioterapeutiska arbetssättet. Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.

Hur kan man med hjälp av litteratur, poesi, skrivande och samtal främja hälsa och välbefinnande? Det biblioterapeutiska arbetssättet har utvecklats i USA och Storbritannien, men utövas även i andra länder som till exempel Finland, Ungern, Tyskland och Polen. Biblioterapi handlar bland annat om att läsa, skriva och samtala i syfte att utforska, reflektera och få insikter. Biblioterapi tillämpas för olika åldrar och inom en rad olika områden – till exempel inom hälso- och sjukvård, psykiatri, skola, biblioteksväsende och äldreomsorg. Biblioterapi kan vara verksamt i förebyggande syfte eller som komplement i det psykoterapeutiska samtalet, inom familjeterapi, vid livskriser och rehabilitering. Metoden används även för att öka självkännedom och personlig utveckling. Inom biblioteksvärlden kan man arbeta med biblioterapeutiska bokcirklar kring centrala livsteman som exempelvis kärlek och relationer, föräldraskap, åldrandet, dödsfall och ensamhet.

Kursinnehåll
I kursen presenteras biblioterapins framväxt och mångfald. Kursen syftar till att inspirera och ge verktyg till att kunna använda biblioterapeutiska metoder i sitt arbete. Kursdeltagare kommer att få möjlighet att arbeta praktiskt i workshops samt planera för eget biblioterapeutiskt arbete. Kursen tar avstamp i biblioterapiutbildningen som Föreningen för biblioterapi i Finland har i samarbete med Helsingfors universitet.

Kursen innehåller bland annat följande moment:
- introduktion till biblioterapi - historik och teoretisk bakgrund,
- biblioterapi med praktiska övningar,
- att tillämpa biblioterapi för olika målgrupper.

Undervisningsformer
Undervisningen sker av pedagogiska skäl i grupp om högst 24 deltagare och ges i form av föreläsningar, gruppövningar och diskussioner under fyra undervisningsdagar (två gånger två dagar). Utbildningsdagarna innehåller både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Kategori: biblioterapi, biblioterapeutiskt arbetssätt, högskoleutbildning, Ersta Sköndal Bräcke högskola, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning

Senast uppdaterad: 2018-12-17.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 4,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2019-03-07
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: 2019-02-08

Kontakt

Studierektor
Ulf Hammare
Telefon: 08:555 051 09
E-post: ulf.hammare(at)esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade