Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Andrologi I - grund

Kvinnorna har sin gynekologi. Men vad har männen? De har inte samma självklara möjlighet att få svar på sina frågor om sin kropp och sexualitet. För att råda bot på detta startade Ersta Sköndal Bräcke högskola 2007 en uppdragsutbildning i andrologi. Kursen har genomförts varje höst sedan dess.

Kursen riktar sig till alla yrkesgrupper som möter män med frågor om sitt kön och sin sexualitet. Vår förhoppning är att detta ska möjliggöra en korsbefruktning mellan olika discipliner och på så sätt värna ett helhetsperspektiv.

Kursen ger en grundläggande kunskap om mannen och hans sexualitet. Den tar bland annat upp basal andrologi, sexualfysiologi, sexologi och metodik, dvs. hur man möter och behandlar mäns frågor och problem. Kursen syftar till att ge kunskaper om mannen såväl teoretiskt som kliniskt, ur både ett medicinskt och psykologiskt perspektiv.Kategori: andrologi, utbildning, mannens sexualiteter, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning, barnmorska, läkare, psykolog, socionom, sjuksköterska

Senast uppdaterad: 2018-10-11.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2019
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2019
Sista ansökningsdag:

Kontakt

Studierektor
Ulf Hammare
Telefon: 08:555 051 09
E-post: ulf.hammare(at)esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade