Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer

Familjevårdskonsulentens/familjehemssekreterares uppgift är att rekrytera, stödja och handleda familjehem och kontaktfamiljer. I detta arbete ställs handledaren inför situationer och frågeställningar som ibland är lätta att hantera, men för det mesta är så svåra och komplicerade att ingen enda utväg är den rätta. Arbetet handlar också om att stödja och handleda på ett sådant sätt, att familjehemmen eller kontaktfamiljerna hittar (tillbaka till) sin egen kompetens och får tillgång till nya metoder och tankar, som de kan utnyttja i sitt eget (vardagslivs-) arbete.

Denna uppgift kräver mycket erfarenhet med också nyansrikedom från familjevårdskonsulentens/handledarens sida. Handledaren når aldrig perfektion. Varje situation och handledningstillfälle är unikt. Det som fungerade i går kanske inte fungerar i morgon. Av detta skäl är det en övergripande, processinriktad kunskap som blir det redskap och den metodik, som hjälper handledaren vidare.


Målgrupp
Yrkesverksamma familjevårdskonsulenter/familjehemssekreterare.


Senast uppdaterad: 2018-10-09.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2019
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2019
Sista ansökningsdag:

Beställ information om nästa kursstart här

Kontakt

Studierektor
Ulf Hammare
Telefon: 08:555 051 09
E-post: ulf.hammare(at)esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade