Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Handledning i förskola och skola - påbyggnadsutbildning/fördjupning

Alla barn och ungdomar har rättigheten att få den undervisning, det bemötande och stöd som behövs för att kunna förverkliga de mål som läroplanerna föreskriver. Förväntningarna på den enskilda pedagogen eller arbetslaget, som skall utföra detta komplexa arbete kan bli övermäktigt.

För att möta verksamhetens mångfacetterade behov behövs handledare med handledningskompetens och sakkunskap. Här definieras handledning som ett reflekterande, processinriktat, pedagog och barncentrerat verktyg. Denna handledningsmetodik används för att hjälpa all personal inom förskola och skola att förändra, utvidga och utveckla sina förhållningssätt, metoder och lösningar. Handledning ger möjlighet att utveckla och höja professionalismen. Ingen kompetensutveckling kan konkurrera med en metod där de professionella får hjälp att utifrån sin vardag, yrkeskompetens och personlighet integrera teori och praktik på ett sätt som gör att de kan möte variationen av barn och elever.

Handledning i teori och praktik

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning med Irma Elwin, leg. psykolog, och Anders Karlsson, civilekonom med inriktning organisation och ledarskap som kursansvarig, där grundläggande modeller och teorier presenteras kring området handledning i förskola och skola. Utbildningen utgår från ett tvärvetenskapligt helhetsperspektiv där de olika delarna: pedagog (alla vuxna), barn/elev, gruppsdynamik i såväl barn/elevgrupp som vuxengrupp, föräldrasamverkan, organisatoriska fenomen och samhällets utveckling, samverkar. Utbildningen riktar sig till pedagoger, rektorer, kuratorer, psykologer mfl som är verksamma inom förskola/skola.

Kategori: handledning, förskola, skola, vidareutbildning, kompetensutveckling, påbyggnadsutbildning

Senast uppdaterad: 2018-10-17.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2019-03-12
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: 2019-02-01

Kontakt

Studierektor
Susanne Björk
Telefon: 08:555 051 04
E-post: susanne.bjork(at)esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade