Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Socialrätt för arbetsledare - Stockholm

- rättsäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Webbaserad kurs/3 fysiska tillfällen

(Utförlig information och anmälningsblankett finns som pdf-fil i det blå fältet till höger)

Att vara arbetsledare inom äldreomsorg, individ och familjeomsorgen och i omsorgen om personer med funktionsnedsättning är både utmanande och kravfyllt. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall personer som förestår verksamheten ha adekvat högskoleutbildning och tillräcklig kunskap för att bl a ansvara för att verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande, att verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning samt att beprövade metoder och erfarenheter används bl a för att skapa förutsättningar för uppföljning och utvärdering av arbetet.

Vare sig verksamheten bedrivs i offentlig regi inom den kommunala socialtjänsten, i vård- och omsorgsföretag eller inom frivilligorganisationer ställs kompetenskrav på den personal som förestår verksamheten. Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder en utbildning som ger dig stöd i din roll som arbetsledare och fördjupar frågor kring socialrätten och den övriga lagstiftning som styr verksamheten, den juridiska processen från ansökan och beslut till genomförande.

Arbetsledare inom omsorgerna

Utbildningen riktar sig till personer som i kommunal socialtjänst, i vårdföretag eller i frivilligorganisationer, leder det dagliga arbetet i utförande social omsorg. Målgruppen är föreståndare och andra i verksamheten ledande personer (t.ex. enhetschefer, biträdande enhetschefer, gruppledare) som ej har tillräckliga kunskaper inom området eller som behöver aktualisera dessa.

Kategori: socialrätt, arbetsledare, social omsorg, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning

Senast uppdaterad: 2018-12-17.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2019-01-22
Ort: Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: Platser kvar

Kontakt

Studierektor
Susanne Björk
Telefon: 08:555 051 04
E-post: susanne.bjork(at)esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade