Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Fristående kurser i vårdvetenskap

Fristående kurser på avancerad nivå hösten 2021

Våra fristående kurser riktar sig till dig som vill utvecklas som sjuksköterska. Innehållet i kurserna består bland annat av kunskaper och färdigheter i ledarskap, handledning, etik och vetenskapliga metoder.

Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Kurs
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: Se respektive kurs.
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Se under respektive kurs.
Sista ansökningsdag: Se under respektive kurs.

Kontakt

Information om de fristående kurserna lämnas av
studierektor Malin Olsson
Telefon: 076 636 50 53

Se även information om särskilda kontaktpersoner under vissa av utbildningarna.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade