Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Psykoterapeutprogram, inriktning Psykodynamisk individualpsykoterapi vuxna

Ny utbildningsplan är under utveckling. Denna kommer att gälla för utbildningarna i Stockholm och Göteborg som startar vt 2019.

Utbildningen vilar på en humanvetenskaplig existentiell syn på människan. Den teoretiska basen är objektrelationsteori, anknytnings-, mentaliserings- och affektteori. Den kliniska praktiken är främst inriktad mot psykodynamisk psykoterapi och ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Dessutom ges viss kunskap och träning i anknytnings- och mentaliseringsbaserad behandling.

Grundläggande behörighet

Den sökande ska uppfylla någon av följande krav:

 • Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser)
 • Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri
 • Socionomexamen + Grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande minst 45 hp.
 • Annan motsvarande examen om minst 180 hp enligt utbildningsanordnarens bedömning + Grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande minst 45 hp.

Särskild behörighet

Den sökande ska uppfylla följande krav på särskild behörighet:

 • Sökande ska ha genomgått minst 50 timmar individualpsykoterapi eller 120 timmar psykodynamiskt inriktad gruppterapi hos legitimerad psykoterapeut/psykoanalytiker.
 • Sökande ska ha arbetat inom ett människovårdande/behandlande yrke under minst ett år

Vid antagningen prioriteras

Efter genomförd Grundläggande psykoterapiutbildning är det meritgivande om man har haft psykoterapeutiska arbetsuppgifter med handledning av legitimerad psykoterapeut
(helst med handledarkompetens). I övrigt är följande faktorer meriterande:

 • yrkeserfarenhet
 • relevanta utbildningar utöver behörighetskraven
 • erfarenhet av handledning utöver behörighetskraven
 • egen psykoterapi utöver behörighetskraven
 • personlig lämplighet såsom den bedöms av två oberoende intervjuare

Upplägg

Utbildningen bedrivs på halvfart under 6 terminer, och är förlagd till en bestämd dag i veckan (vilket också underlättar för de som reser långt). De teoretiska studierna består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, litteraturstudier samt eget uppsatsarbete. Grupphandledning 200 timmar.Obligatorisk närvaro.

Utbildningen syftar till arbete med vuxna.

Den psykoterapeutiska praktiken genomförs normalt vid någon av S:t Lukas psykoterapimottagningar eller skolans egen utbildningsmottagning. 

Egenterapi under utbildning

Egen individuell psykoterapi med psykodynamisk inriktning om minst 75 timmar hos legitimerad psykoterapeut/psykoanalytiker ska ha påbörjats senast i samband med att det egna psykoterapeutiska arbetet under handledning börjar. Egenterapin skall genomföras kontinuerligt minst en gång i veckan utan avbrott för annat än sedvanliga lov och semesteruppehåll. Tidigare genomgången sammanhängande psykoterapi (en gång/vecka) får ej vara av äldre datum än 5 år vid utbildningens början.

Utbildningens omfattning

Utbildningen omfattar 90 hp fördelade på 6 terminer.
Utbildningsorter är Göteborg och Stockholm.

Studieort och utbildningsdag

Göteborg: Kursstart vt 2019. Utbildningsdag: måndagar.
Stockholm: Kursstart vt 2019. Utbildningsdag: onsdagar.

Senast uppdaterad: 2018-09-17.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 90
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: V19
Ort: Campus Bräcke (Göteborg) Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 18-04-01
Sista ansökningsdag: 18-10-31

Ansökan och antagningsförfarande

Ansökningsblankett finns här eller rekvireras från och återsänds till Ersta Sköndal Bräcke högskola, S:t Lukas utbildningsinstitut, Box 11189, 100 61 Stockholm. Behöriga kallas till två intervjuer. För dessa intervjuer erläggs en avgift à 850:- per intervju.

terminskostnad och patientintäkter

Terminsavgift är 35.000 kr
(6 x 35.000 kr). Patientintäkter från studentens kliniska praktik vid högskolans utbildningsmottagning tillfaller S:t Lukas utbildningsinstitut.
I de fall den kliniska praktiken är förlagd till extern mottagning regleras detta genom avtal med densamma.  Seminarier och handledning ingår.
Kostnad för litteratur och egen terapi tillkommer. Uppgifterna ovan är med reservation för oväntade kostnadshöjningar. 

Kontakt

Handläggare Jan Sandström

Lektor Teci Hill
e-post: teci.hill@esh.se
tel: 070 888 86 44 


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade