Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Psykoterapeutprogram – par- och familjeterapi med systemisk och relationell inriktning 

Utbildningen är under avveckling, läs mer här.

Som uppdragsutbildning finns den grundläggande familjepsykoterapiutbildningen kvar. Läs mer om den här.

Personer som mår psykiskt dåligt eller behöver stöd att kunna göra förändringar i livet, får hjälp genom att gå i psykoterapi eller annan psykologisk behandling. En psykoterapeut är expert på behandling av psykiska och relationella problem med psykologiska metoder. Det innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra.

Om utbildningen

I många arbetssammanhang, inom landsting, kommun och privat verksamhet, krävs ett självständigt psykoterapeutiskt arbete med metoder och förhållningssätt i behandlingsprocesser som löper i olika former för samtal. Som behandlare behöver man ett integrativt, systemiskt tänkande som överbryggar och hanterar individ, familj och nätverk. Utbildningens övergripande mål är att ge kursdeltagaren färdighet att bedriva självständigt psykoterapeutiskt arbete i olika system, från individ till nätverk.

Eftersom utbildningen är grundad i ett relations- och systemteoretiskt perspektiv, läggs stor vikt vid att pedagogiken utformas i samklang med denna teorigrund. Det innebär att lärarteamets intention är att undervisa relationellt, använda sig av samarbetet inom teamet och samverkan med kursdeltagarna.

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och övningar i olika gruppkonstellationer och är förlagd till en heldag per vecka med handledning varannan eftermiddag. Handledningen sker i grupper om fyra. Arbetet sker genom direkthandledning i olika former samt genom handledning på inspelat material. De som antas till utbildningen bör ha möjlighet att ha familjeärenden via arbetsplatsen eller egen praktik.

Studieort och utbildningsdag

Stockholm: Tisdagar

Utbildningen omfattar följande kurser:

 • systemteori och metod
 • språksystemisk och fenomenologisk teori och metod
 • narrativ teori och metod
 • utvecklingspsykologi med koppling till psykoterapeutisk hållning
 • anknytningsteori och metod
 • relationell teori och metod
 • affektteori och metod
 • kognitiv teori och metod
 • genusteori och metod
 • hållning, metod och teknik kopplat till olika former för samtal med individ, par, familj och system
 • hållning, metod och teknik vid samtal med barn och tonåringar i, och i anslutning till familjesamtal.
 • evidensbaserade metoder i den systemiska traditionen
 • systemisk familjeterapi vid olika psykiatriska tillstånd

Under utbildningen kommer ovan nämnda innehåll att varvas så att processen varje år utforskar och fördjupar metateorier, teorier, förhållningsssätt och metoder. Det innebär att dessa områden finns med varje år, men med nytt innehåll.

Egenterapi under utbildning 

Egen individuell psykoterapi med psykodynamisk inriktning om minst 75 timmar hos legitimerad psykoterapeut/psykoanalytiker ska ha påbörjats senast i samband med att det egna psykoterapeutiska arbetet under handledning börjar. Egenterapin skall genomföras kontinuerligt minst en gång i veckan utan avbrott för annat än sedvanliga lov och semesteruppehåll. Tidigare genomgången sammanhängande psykoterapi (en gång/vecka) får ej vara av äldre datum än 5 år vid utbildningens början. De 75 timmarna egenterapi ska inkludera 30 timmar familjerekonstruktion i grupp.

Psykoterapimottagning
(Terapi till reducerat pris på vår studentmottagning)

Vid psykoterapimottagningen erbjuds individuell psykodynamisk psykoterapi och systemisk och relationell familjeterapi till reducerat pris hos terapeuter under utbildning.

Terapeuterna går antingen på Grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1) eller på det legitimationsgrundande Psykoterapeutprogrammet, 90 hp (steg 2) med inriktning "individuell psykoterapi med vuxna" eller "familjeterapi". Terapeuterna har kontinuerlig handledning inom utbildningens ram av leg psykoterapeut med handledarutbildning.

För information och anmälan

Stockholm:

Individualpsykoterapi - maila till Hans Karlsson (hans.karlsson@esh.se)
Skriv att du önskar kontakt med utbildningsmottagningen, namn och telefonnummer så ringer vi upp så snart vi kan.
Avgift: 200 kr
Ansvarig: Hans Karlsson, leg psykoterapeut, leg psykolog, handledare

Göteborg:

Individualpsykoterapi - maila till Karin Wedne (karin.wedne@esh.se)
Skriv att du önskar kontakt med utbildningsmottagningen, namn och telefonnummer så ringer vi upp så snart vi kan.
Avgift: 200 kr
Ansvarig: Karin Wedne, leg psykoterapeut, handledare


Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 90
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 50%
Utbildningsstart:
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Utbildningen är under avveckling
Sista ansökningsdag:

Terminsavgift
Terminsavgift: 35.000 kr (6 x 35.000 kr). Det inkluderar seminarier och handledning. (reservation för kostnadshöjningar)

Kontakt

Jan Sandström, handläggare

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade