Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Psykoterapeutprogram - inriktning psykodynamisk individualpsykoterapi

Personer som mår psykiskt dåligt eller behöver stöd att kunna göra förändringar i livet, får hjälp genom att gå i psykoterapi eller annan psykologisk behandling. En psykoterapeut är expert på behandling av psykiska och relationella problem med psykologiska metoder. Det innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra.

Om utbildningen

Utbildningen vilar på en humanvetenskaplig existentiell syn på människan. Den teoretiska basen är objektrelationsteori, anknytnings-, mentaliserings- och affektteori. Den kliniska praktiken är främst inriktad mot psykodynamisk psykoterapi och ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Dessutom ges viss kunskap och träning i anknytnings- och mentaliseringsbaserad behandling.

De teoretiska studierna består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, litteraturstudier samt eget uppsatsarbete. Utbildningen bedrivs på halvfart under sex terminer, och är förlagd till en bestämd dag i veckan.Grupphandledning 200 timmar. Obligatorisk närvaro. Utbildningen syftar till arbete med vuxna. Den psykoterapeutiska praktiken genomförs normalt vid någon av S:t Lukas psykoterapimottagningar eller skolans egen utbildningsmottagning.

Egenterapi under utbildning

Egen individuell psykoterapi med psykodynamisk inriktning om minst 75 timmar hos legitimerad psykoterapeut/psykoanalytiker ska ha påbörjats senast i samband med att det egna psykoterapeutiska arbetet under handledning börjar. Egenterapin skall genomföras kontinuerligt minst en gång i veckan utan avbrott för annat än sedvanliga lov och semesteruppehåll. Tidigare genomgången sammanhängande psykoterapi (en gång/vecka) får ej vara av äldre datum än 5 år vid utbildningens början.

Psykoterapimottagning
(Terapi till reducerat pris på vår studentmottagning)

Vid psykoterapimottagningen erbjuds individuell psykodynamisk psykoterapi och systemisk och relationell familjeterapi till reducerat pris hos terapeuter under utbildning.

Terapeuterna går antingen på Grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1) eller på det legitimationsgrundande Psykoterapeutprogrammet, 90 hp (steg 2) med inriktning "individuell psykoterapi med vuxna" eller "familjeterapi". Terapeuterna har kontinuerlig handledning inom utbildningens ram av leg psykoterapeut med handledarutbildning.

För information och anmälan

Stockholm:

Individualpsykoterapi - maila till Hans Karlsson (hans.karlsson@esh.se)
Skriv att du önskar kontakt med utbildningsmottagningen, namn och telefonnummer så ringer vi upp så snart vi kan.
Avgift: 200 kr
Ansvarig: Hans Karlsson, leg psykoterapeut, leg psykolog, handledare

Göteborg:

Individualpsykoterapi - maila till Karin Wedne (karin.wedne@esh.se)
Skriv att du önskar kontakt med utbildningsmottagningen, namn och telefonnummer så ringer vi upp så snart vi kan.
Avgift: 200 kr
Ansvarig: Karin Wedne, leg psykoterapeut, handledare


Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 90
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 50%
Utbildningsstart:
Ort: Campus Bräcke (Göteborg) Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Utbildningen är under avveckling
Sista ansökningsdag:

Terminsavgift
Terminsavgift: 35.000 kr (6 x 35.000 kr). Inkluderar seminarier och handledning. Kostnad för litteratur och egenterapi tillkommer. (reservation för kostnadshöjningar)

Patientintäkter från studentens kliniska praktik vid högskolans utbildnings-mottagning tillfaller S:t Lukas utbildningsinstitut. I de fall den kliniska praktiken är förlagd till extern mottagning regleras detta genom avtal med densamma. 

Kontakt

Jan Sandström, handläggare
Teci Hill, lektor, tel: 070 888 86 44 

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade