Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Magisterutbildning i socialt arbete

utbildningens syfte och innehåll

Magisterutbildningen i socialt arbete vid Institutionen för socialvetenskap vänder sig till dig med socionomexamen eller motsvarande, kanske redan yrkesverksam, som vill skaffa dig specialistkompetens. Genom magisterutbildningen får du möjlighet att fördjupa din kunskap i socialt arbete och ta del av den senaste forskningen inom områden som till exempel etiska perspektiv på socialt arbete, organisation och ledning, utredningsarbete vid sociala insatser och civilsamhällets roll i välfärdens organisering.

Huvudområde

Magisterutbildningens huvudområde och ämne är socialt arbete.

UTBILDNINGENS UPPLÄGGNING

Magisterutbildningen omfattar dels forskningsförberedande kurser som de obligatoriska Vetenskapsteori och vetenskaplig metod (15 hp) och Examensarbete (15 hp), dels valbara ämneskurser som ger fördjupade kunskaper i socialt arbete. Sådana kurser är till exempel Etiska perspektiv på sociala praktiker (7,5 hp), Forskning och utveckling i det sociala arbetet (7,5 hp) och kurser med fokus på ideellt socialt arbete eller ledarskap i sociala verksamheter. Möjligheten att välja kurser ger en individuell och flexibel studiegång. Studierna bedrivs normalt på halvfart men det är möjligt att genomföra studierna i annan takt. Undervisningen vid magisterutbildningen utförs av forskarutbildade lärare.

FÖRKUNSKAPSKRAV

För antagning till magisterutbildningen i socialt arbete vid Institutionen för socialvetenskap krävs en socionomexamen eller examen från högskola på sammanlagt minst 180 hp varav minst 90 hp i relevant ämne. Yrkeserfarenhet är också meriterande.

Antagningsförfarande och sista ansökningsdag

Antagning till magisterutbildningen görs inför varje hösttermin. Sista ansökningsdag den 18 april. Därutöver kan sökande antas successivt, i mån av plats. Högst 30 nya magisterstudenter antas totalt varje år.

Ansökningsblankett kan laddas ned i pdf-format här från hemsidan eller erhållas från Institutionen för socialvetenskap. Ansökan insändes till Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap, Campus Sköndal, Box 441, 128 06 Sköndal.

Inför antagningen kan det bli aktuellt att intervjua/samtala med de sökande som ett komplement till en bedömning av de skriftliga meriterna. Dessa intervjuer är också ett stöd för den studerande vid planeringen av studierna. För ytterligare upplysningar om utbildningen, kontakta ansvarig för utbildning på avancerad nivå, Martin Börjeson.

Examen

När du är färdig med dina kurspoäng ansöker du om examen. Du får då ett examensbevis med betyg.

Förkunskapskrav

För antagning till magisterutbildningen i socialt arbete vid Institutionen för socialvetenskap krävs en socionomexamen eller examen från högskola på sammanlagt minst 180 hp varav minst 90 hp i relevant ämne. Yrkeserfarenhet är också meriterande.

Utbildningsplan och Kursplaner


Utbildningsplan 

Kursplan hösten 2016 (planerade kurser med reservation för ändringar)


Vetenskapsteori och vetenskapliga metoder, 15 hp


FAQ om avancerad utbildning i socialt arbete vid ersta sköndal Bräcke högskola

Kan jag tillgodoräkna kurs?

Den som är antagen till avancerad utbildning i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola kan ansöka om att få tillgodoräkna kurser i socialt arbete på avancerad nivå från annan högskola eller universitet genom att fylla i och skriva under en särskild blankett för detta och bifoga de handlingar som efterfrågas (betygsdokument/Ladokutdrag och aktuell kursplan inklusive litteraturlista). På blanketten ska anges vilken kurs som du har fullgjort tidigare som du vill låta ersätta vilken kurs med i antingen masterprogrammet eller magisteransökan vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Det går tyvärr inte att få förhandsbeslut om tillgodoräknande: Endast den som är antagen kan ansöka om detta.

Vår magisterexamen är i socialt arbete (huvudområdet enbart) medan vår masterexamen är i socialt arbete (= huvudområdet) med inriktning mot verksamhetsanalys och –utveckling i civilsamhället (ämne). För masterexamen i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola krävs dels 60hp i huvudområdet, dels 60hp i ämnet. Om du önskar tillgodoräkna kurser för en masterexamen behöver du alltså bevaka särskilt att inriktningen tillgodoses. I utbildningsplanen UP för masterprogrammet framgår hur de olika kurser som vi erbjuder kategoriseras (enbart huvudområdet socialt arbete, enbart ämnet/inriktningen eller både huvudområde & ämne/inriktning).

För mer information, välkommen att kontakta ansvarig för avancerad utbildning i socialt arbete Johan von Essen.

Kan jag studera på heltid istället för deltid?

Både masterprogrammet och magisterutbildningen i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola ges på deltid. Studenter som är antagna till våra utbildningar i socialt arbete på avancerad nivå komponerar själva ihop sin utbildning genom att välja och följa olika kurser. Det går att studera i snabbare fart antingen genom att antingen välja och studera kurser i socialt arbete på avancerad nivå hos oss eller hos annan utbildningsanordnare (för senare ansökan om tillgodoräknande).

Vår magisterexamen är i socialt arbete (huvudområdet enbart) medan vår masterexamen är i socialt arbete (= huvudområdet) med inriktning mot verksamhetsanalys och –utveckling i civilsamhället (ämne). För masterexamen i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola krävs dels 60hp i huvudområdet, dels 60hp i ämnet. Oavsett om du önskar studera i snabbare fart och/eller hos annan anordnare för en masterexamen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola behöver du bevaka särskilt att inriktningen tillgodoses. I utbildningsplanen UP för masterprogrammet framgår hur de olika kurser som vi erbjuder kategoriseras (enbart huvudområdet socialt arbete, enbart ämnet/inriktningen eller både huvudområde & ämne/inriktning).

För mer information, välkommen att kontakta ansvarig för avancerad utbildning i socialt arbete Johan von Essen.

Senast uppdaterad: 2021-04-21.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 60
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: Halvfart
Utbildningsstart:
Ort: Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Ännu ej bestämt
Sista ansökningsdag: Ännu ej bestämt

KONTAKTINFORMATION

Ansvarig för utbildning på avancerad nivå
Martin Börjeson

Studieadministrativa frågor
info.socialvetenskap@esh.se
utbildningsstod@esh.se

Du kan också skriva till

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Institutionen för socialvetenskap
Postadress: Box 441, 128 06 Sköndal

Besöksadress: Herbert Widmans väg 12

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade