Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Teologistudent

Kandidatprogram i teologi och fristående kurser

Om Kandidatprogram i teologi

Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av teologi, men är också en del av yrkesutbildningen för präster och religionslärare.

Utbildningen inleds med Baskurs i teologi, 60 hp, vars 5 delkurser representerar teologins olika ämnesområden. Programmet fortsätter därefter med ett fritt val av påbyggnads- och fördjupningskurser om 15 hp på C-nivå. Dessa ska omfatta minst tre kurser från skilda teologiska ämnesområden. Ett område utgör huvudämne, som omfattar 60 hp och inkluderar en avslutande C-uppsats som också är examensarbete.

Den som vill bli lärare i religionskunskap kan fortsätta sina studier vid bl a Lärarhögskolan i Stockholm eller Södertörns högskola. Kandidatprogrammet är studiemedelsberättigad.
OBS, läser du teologi som fristående kurser får du inga studiemedel.

Examen

Kandidatexamen i teologi, 180 hp


Du läser 180 hp fördelade på

  • Baskurs i teologi, 60 hp
  • Påbyggnadskurser om minst 60 hp
  • Fördjupningskurser om minst 45 hp,
  • Avslutande C-uppsats om 15 hp

Högskoleexamen i teologi, 120 hp

Du läser 120 hp fördelade på

  • Baskurs i teologi, 60 hp
  • fyra utav kurserna om 15 hp kan tillsammans ge en högskoleexamen på 120 hp.

Behörighet

För antagning till studier i teologi krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Läs på Antagning.se om vad det innebär. Det finns information om grundläggande behörighet till högskolestudier på Universitets- och högskolerådets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2018-10-17.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 180 hp (120 hp)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Teologi
Studietakt: 100% eller 50%
Utbildningsstart:
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Se ansökningsblankett
Sista ansökningsdag: Se ansökningsblankett

Dokument

Information om kandidatprogrammet i teologi

Om studierna

Studierna bedrivs på helfart eller halvfart och undervisningen sker på kvällstid mellan kl. 16.30-ca 20.00, på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30.

Ansökan

Ansökan sker i två steg:

  1. Gå till utbildningens sida på Antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och följ instruktionerna. På Antagning.se finns även information om behörighetskravet för teologistudier (grundläggande behörighet).
  2. Efter att du fått besked från Antagning.se om att du är antagen till Kandidatprogrammet i teologi, fyller du i och skickar in vår egen Antagning/registrering över vilka delkurser du önskar läsa under första terminen.

Denna blankett sänds till vår kanslist Eva Kjellman, (adress nedan).

Obs att även du som redan studerar hos oss måste i god tid anmäla ditt val av påbyggnads-och fördjupningskurser inför följande termin till Eva Kjellman

Blanketterna ovan skickas till vår Göteborgsadress (se nedan) även om utbildningsorten är Stockholm.

Kontakt

För information, LADOK-intyg mm
Tfn: 076-636 50 64
E-post: teologiutb@esh.se

Besöksadress
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Stigbergsgatan 30 (Campus Ersta)

Postadress
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi
Eva Kjellman
Box 21062
418 04 Göteborg

Studievägledning ges av Elisabeth Christiansson efter överenskommels

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade