Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Grundläggande utbildning psykoterapi

psykodynamisk inriktning (Steg 1), fyra terminer

Utbildningen vilar på en humanvetenskaplig grund utifrån psykodynamiskt/psykoanalytisk teori. Innehållet i utbildningen består av teoretiska perspektiv relevanta för psykodynamisk terapi, bland annat anknytnings-, mentaliserings-, och affektteori. Vidare ges undervisning i ISTDP (Intensive Short-Termin Dynamic Psychotherapy). Under hela utbildningen ges klinisk praktik i psykodynamisk terapi.  

Terminsavgift och annan kostnad

Terminsavgift är 31 000 kr (4 x 31 000 kr). Patientäkter från studentens kliniska praktik vid högskolans utbildningsmottagning tillfaller S:t Lukas utbildningsinstitut.
I de fall den kliniska praktiken är förlagd till extern mottagning regleras detta genom avtal med densamma.  Seminarier och handledning ingår. Kostnad för litteratur och egen terapi tillkommer. Uppgifterna ovan är med reservation för oväntade kostnadshöjningar.

Kostnad för antagningsintervju/er à 850 kr.

Studieort och undervisningsdag

Stockholm, Campus Ersta: Kursstart ht 2019. Utbildningsdag: fredag.

Utbildningen är uppskjuten från vt 2019 och ansökningar inkomna före 31/10 2018 (sista ansökningsdag till den ursprungliga utbildningsstarten) har förtur i antagningsprocessen. Ansökningar inkomna därefter får en köplats och behandlas i vederbörlig ordning. Sista ansökningsdatum för denna andra antagningsomgång är den 30/4.

 Frågor besvaras av handläggare Jan Sandström

Senast uppdaterad: 2019-03-28.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: Ger inga hp
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: HT19
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Från nu
Sista ansökningsdag:

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade