Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Socionomprogrammet 210 hp

Socionomprogrammet om sammanlagt 210 hp, ger en generell socionomexamen för arbete inom alla olika typer av socialt arbete.

Socionomutbildningens huvudämne är socialt arbete, men utbildningen innehåller även stödämnen som samhällsekonomi, statsvetenskap, rättsvetenskap och beteendevetenskap.

Flera delar av socionomutbildningen är verksamhetsförlagd, och varje termin finns särskilda moment för personlig professionell utveckling. Under utbildningen läses kurser i forskningsmetod och vetenskapsteori vilket studenterna omsätter i praktiken genom uppsatsskrivande på B- och C-nivå.

Programmet innehåller även återkommande fältstudier och arbete med studentens personliga och professionella utveckling som socionom.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU)

Under utbildningarna förekommer Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Läs mer om VFU här.

Förkunskapskrav

För antagning till socionomprogrammet 210 hp vid Institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola krävs Grundläggande behörighetlänk till annan webbplats  + Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a alt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 5 eller A5).

Till ansökan Socionomprogrammet 210 hp via Antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke högskola antas även ett antal studenter via Alternativt urval processen där intervjun är den sista delen. Förkunskapskrav ovan gäller även här. Mer om det och hur det går till kan du läsa under rubriken nedan Att söka via alternativt urval/intervjukvot.

REell kompetens

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs till den grundläggande behörigheten kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Ansökan om reell kompetens görs via UHR:s antagningsservice https://www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För mer info se UHR. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om reell kompetens måste även kompletteras med Intresseanmälan och deltagandet i Alternativa urvalet processen märkt ”Att söka via Alternativt urval/Intervjukvot” här nedan på hemsidan. Besked om antagning förmedlas av UHR/Antagning.se.

Andra villkor för tillträde till studierna

Till ansökan bifogas:

Vidimerade kopior av betyg och intyg beträffande
a) teoretisk utbildning
b) sökande med funktionsnedsättning som kräver särskild anordning för utbildningen ska tillsammans med ansökan också bifoga läkarintyg som styrker nämnda funktionsnedsättning

Att söka via Alternativt urval / intervjukvot

Till socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke högskola antas även ett antal studenter ur en särskild intervjukvot. Ett urval sökande kallas sedan till intervju efter att ha fyllt i en intresseanmälan. Förkunskapskrav ovan gäller även här.

Tre kriterier ska vara uppfyllda för att komma ifråga för intervju.

1. Sökande ska ha gjort en ansökan på Antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och enl instruktioner därlänk till annan webbplats laddat upp eller skickat in sina handlingar till Universitets och högskolerådet (UHR), Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund. UHR bedömer sedan sökandens formella behörighet.

2. En särskild intresseanmälan ska ha gjorts på högskolans hemsida senast den 16 april 2018. Länken till intresseanmälan är öppen häröppnas i nytt fönster på hemsidan under tiden 180315-180416.

3. Sökande måste även genomfört ett särskilt utformat skriftligt prov till vilket kallelse går ut i vecka 16-17 via e-post. Provet genomförs under maj månad.

Ett urval av dem som uppfyllt de första två kriterierna och genomfört provet kommer sedan under vecka 21-22 att kallas via e-post till intervju. Intervjuer genomförs enbart under vecka 24. Eventuell komplettering av betyg och intyg måste ha skett senast till den 21 juni för att sökanden ska betraktas som behörig.

Tänk på att du prioriterar rätt när du gör din anmälan på antagning.se, för att undvika att bli struken i antagningsprocessen.

OBS! Intresseanmälan sänds till högskolan men kompletteringar, betyg, intyg och meriter sänds till UHR, Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund. Ansökan om reell kompetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster måste även kompletteras med Intresseanmälan märkt ”Alternativt urval” här på hemsidan. Besked om antagning förmedlas av UHR.

Om du får status Antagen efter urval från UHR, glöm inte att tacka JA för att behålla din plats. Det gör du på dina sidor på Antagning.se.

För mer information om ansökan, ansökningsprocessen, betyg, behörighet och reell kompetens samt utländsk förutbildning hittar du på https://www.antagning.se/sv/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument (Utbildningsplan, Kursplaner, Viktiga datum)

Senast uppdaterad: 2018-10-22.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 210
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 100%
Utbildningsstart: HT19
Ort: Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 2019-03-15
Sista ansökningsdag: 2019-04-16

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade