Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Foto: Fond&Fond

Sjuksköterskeprogrammet

180 hp

Höst/vår

100%

CAMPUS ERSTA

En sjuksköterskas arbete handlar om att leda, medverka och utveckla hälso- och sjukvården utifrån patientens behov. Som sjuksköterska kan du arbeta i många olika delar i samhället, till exempel på sjukhus, i primärvården och i patientens hemmiljö.

Sjuksköterskeprogrammet leder till en sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i vårdvetenskap. Utbildningen är anpassad så att du kan arbeta som sjuksköterska både nationellt och internationellt. Huvudämnet inom sjuksköterskeprogrammet är vårdvetenskap och omfattar 90 högskolepoäng, där 15 poäng utgör en uppsats. Du läser också medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt vårdetik med livsåskådningsvetenskap.

Utbildningen till sjuksköterska är uppdelad i två delar: en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen vilar på vetenskaplig grund och hjälper dig att utveckla ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. I den praktiska delen av utbildningen får du praktisera som sjuksköterska. Praktiken kallas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och genomförs vid sex olika tillfällen. Varje tillfälle omfattar minst fem veckor och då du praktiserar inom olika områden, exempelvis äldrevård, primärvård och psykiatrisk vård, i Stockholms län. Alla fyra områden ingår i praktiken.

Sjuksköterskeutbildningen utgår från den pedagogiska grundsynen problembaserat lärande (PBL). Det innebär att du som student ansvarar för ditt eget lärande. En viktig del av PBL är grupparbeten, där du som student får undersöka olika problem och därmed träna på att använda ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt. Utöver grupparbeten ingår föreläsningar, seminarier, färdighetsträning och handledning.

BEHÖRIGHET/Förkunskapskrav

För att bli antagen till sjuksköterskeprogrammet behöver du grundläggande behörighet. Du behöver också särskild behörighet, antingen områdesbehörighet 16 eller områdesbehörighet A14, enligt nedan. Områdesbehörighet 16:

  • lägst betyget godkänd eller 3 i Matematik B,
  • lägst betyget godkänd eller 3 i Samhällskunskap A samt
  • lägst betyget godkänd eller 3 i Naturkunskap B (alt. Fysik A, Kemi A, Biologi A)

Områdesbehörighet A14:

  • lägst betyget E i Matematik 2A/2B/2C,
  • lägst betyget E i Samhällskunskap 1B/1A1+1A2 samt
  • lägst betyget E i Naturkunskap 2 (alt. Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1 och Biologi 1). Naturkunskap 2 kan också ersättas med motsvarande kurser i Omvårdnadsprogrammet.

Reell kompetens - ansökan för dig som inte har behörighet
Om du inte har behörighet till att studera på högskola, men har jobbat eller gått en utbildning som inte ger behörighet till högskolan kan du ansöka på en särskild blankett för så kallad reell kompetens via UHR.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Under utbildningen förekommer Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under minst fem veckor vid sex olika tillfällen. Läs mer om VFU här.

VetenskapsOmråden

Huvudområdet vårdvetenskap omfattar 90 högskolepoäng. Inom ramen för detta ämne skriver studenten en uppsats om 15 högskolepoäng. Ytterligare områden är:

  • medicinsk vetenskap
  • samhälls- och beteendevetenskap
  • vårdetik med livsåskådningsvetenskap

De fyra vetenskapsområdena ingår integrerat i den verksamhetsförlagda utbildningen.
För att möjliggöra professionell utveckling ingår teoribaserad samtalsträning i utbildningen.


Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 180
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 100%
Utbildningsstart: VT22
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 15 september
Sista ansökningsdag: 15 oktober

Ansökan och antagning

Antagning sker via UHRs sajt Antagning.se. Där finns också information om förkunskaper och grundläggande behörighet.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är den 15 april för höstterminen och den 15 oktober för vårterminen. Se terminstiderna här.

Hör en av våra tidigare studenter berätta om utbildningen

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade