Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Studievägledning

INSTITUTIONEN FÖR DIAKONI, KYRKOMUSIK OCH TEOLOG

För teologiutbildningen
Elisabeth Christiansson

För kyrkomusikalisk utbildning
Prefekt Mats J Hansson

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP

Socionomprogrammet 210 hp
Antagningshandläggare Sari Nurminen

Studierektor Anna Whitaker

Magisterutbildning i socialt arbete 60 hp
Ansvarig för utbildning på avancerad nivå Johan von Essen

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys- och utveckling 120 hp
Ansvarig för utbildning på avancerad nivå Johan von Essen

Studieadministrativa frågor
Handläggare Anette Hedenberg

Lärplattformsfrågor
Lärplattformsadministratör Jörgen Bergman

Informations- och ansökningsmaterial: e-post: info.socialvetenskap@esh.se 

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp (120 p)
Studiehandläggare Per Jonsson

Sjuksköterskeprogrammet 240 hp (160 p)
Studiehandläggare Jonna Cannelin 

Studievägledning, fristående kurser i vårdvetenskap
Studierektor Mona Söderlund

Specialistsjuksköterskeprogram inom psykiatrisk vård
Studierektor Mona Söderlund

Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård
Studierektor Mona Söderlund

Masterprogrammet i vårdvetenskap - palliativ vård
Studierektor Mona Söderlund

S:T LUKAS UTBILDNINGSINSTITUT

Handläggare Jan Sandström 

Forskarutbildning (Människan i välfärdssamhället)

Handläggare Anna Lögdberg

Stöd och hjälpmedel för studenter med funktionshinder

Läs mer här

Senast uppdaterad: 2018-02-06.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade