Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Studera utomlands

Är du intresserad av att uppleva nya kulturer, lära dig ett nytt språk och möta människor från hela världen? Som student vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har du chans att både studera och göra praktik utomlands.

Vi lever i en allt mer global värld där vi möter människor med olika referensramar och erfarenheter. För vår högskola är ett respektfullt bemötande centralt och genom internationalisering får vi möjlighet till möten som genom samtal och reflektion kan bidra till att utveckla vårt bemötande liksom kunskap och förståelse för andra människor och oss själva.

Kännedom och förståelse för olika kunskapstraditioner, organisatoriska förutsättningar och synsätt är centralt för de flesta yrken men i synnerlighet för människovårdande yrken där möten med personer med olika kulturella preferenser ofta är en del i det dagliga arbetet. 

Vår högskola ser stor potential genom internationalisering vilket framgår i högskolans vision: ”Internationaliseringsarbetet på Ersta Sköndal Bräcke högskola ska genom vidgade perspektiv i undervisning och forskning bidra till en bättre värld.” Högskolans internationaliseringsarbetet genomsyra såväl undervisning, forskning som organisation. Detta kan innebära en rad olika aktiviteter, se nedan, men med det gemensamma syftet att omsätta visionen till handling.

Hur gör jag för att studera utomlands?

Som student på Ersta Sköndal Bräcke högskola kan du söka olika stipendier för att möjliggöra mobilitet under din utbildning. Detta kan göras genom Minor Field Studies, Linnaeus-Palme, Erasmus, Nordplus med mera. Läser mer om studier utomlands under internationalisering.

Kontakta Åsa Kneck (vårdvetenskap) respektive Hélène Lagerlöf (socialt arbete) för mer information om våra olika mobilitetsprogram och om du har frågor om vårt internationaliseringsarbete.

Utbyten.se 
Universitets- och högskolerådets sida om möjligheter till internationellt samarbete och möjligheter till utbyte inom utbildningsområdet.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade