Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Studentkåren

Studentkåren är studenter som jobbar för studenter. Studentkåren är studenternas kanal att vara med och påverka högskolans verksamhet. Studentkåren bevakar dina intressen på olika områden och ser till att du får en bra och rolig studietid.

Vid Esta Sköndal Bräcke högskola finns studentrepresentanter utsedda av kåren med i högskolans beslutande organ. Studenterna har därmed möjlighet att aktivt arbeta för att förbättra utbildningarnas innehåll och utformning. Läs mer i Forum för studentinflytande , 410 kB..
Det ordnas också flera tillfällen för studenterna att träffas utanför kursernas ramar. Det ordnas bland annat inspark, luciafirande och seminarier.

Mer information om Ersta Sköndal Bräcke Studentkår finns på Studentwebben samt på studentkårens facebooksida.
För kontakt med studentkåren, e-post: studentkar@esh.se

Förutom studentkåren finns teologgruppen för studenter: teologgruppen@hotmail.com.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade