Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ladok - inloggning för studenter

Som student har du tillgång till Ladok för studenter, där du själv kan ta fram bland annat betyg se kurser med mera.

LOGGA IN PÅ LADOK

Du loggar in på Ladok med ditt användarnamn (7 tecken) som du fick när du började på högskolan. OBS, du ska inte skriva in email-adressen.

Som student kan du: 

  • se det program du är registrerad på
  • se de kurser du är registrerad på för terminen
  • se oavslutade kurser (kurser som de ej fått ett godkänt betyg på sedan tidigare terminer)
  • se egna betyg
  • se egna kontaktuppgifter och kunna ändra dessa
  • skriva ut intyg (resultatintyg från högskolan, nationellt resultatintyg (betyg från andra högskolor/universitet), registreringsintyg)

PROBLEM?

  • Vid problem med att logga in, kontakta IT-avdelningen via mejl på it.support@esh.se.
  • Vid betyg som saknas eller är fel, kontakta kursledaren i första hand, studiehandläggaren i andra hand.
  • Vid frågor som rör själva systemet Ladok för studenter, kontakta Ladoksupport, ladok@esh.se

Vad är Ladok?
Ladok är ett nationellt studieadministrativt system för utbildning på högskolor och universitet i Sverige. Här finns information om studenters registrering på kurser och program, studieresultat och examen, men även information om tillgodoräknande, studieuppehåll och utbytesstudier. CSN, SCB, UKÄ med flera hämtar information från Ladok för att handlägga studiestödsärenden, sammanställa statistik inom området etc.

Senast uppdaterad: 2020-03-23.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade