Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Disciplinnämnd

Disciplinnämnden ska handlägga och fatta beslut i ärenden som kan innebära att disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildning vid högskolan
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan

Om en student utsätter en annan student eller en medarbetare vid högskolan för trakasserier ska disciplinära åtgärder vidtas mot denne student.

Disciplinnämnden ska bestå av en lagfaren ledamot som skall vara nämndens ordförande, tre lärare med tillräcklig erfarenhet av undervisning samt tre studenter som föreslås av Ersta Sköndal Bräcke högskolas studentkår.

Senast uppdaterad: 2017-01-24.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade