Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vanliga frågor om specialistjuksköterskeutbildningar avancerad nivå

Vilka utbildningar har ni på avancerad nivå?

Ersta Sköndal Bräcke högskola - Institutionen för vårdvetenskap har på avancerad nivå:

  • Masterprogram i vårdvetenskap - palliativ vård, ingen antagning till höstterminen 2020
  • Specialistsjuksköterskeprogram inriktning palliativ vård samordnat med Sophiahemmet Högskola
  • Specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård
  • Specialistsjuksköterskeprogram: vård och lärande vid långvarig ohälsa och sjukdom, ingen antagning till höstterminen 2020
  • Fristående kurser

Vilka fristående kurser har ni? Var hittar jag information om dem? När går de?

Vi har olika fristående kurser beroende på termin. Information om vilka fristående kurser vi har för respektive termin finns här på hemsidan och på www.antagning.se.

Vilken behörighet krävs till era utbildningar på avancerad nivå?

För våra program och kurser krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet. För mer information se under respektive program och kurs här på hemsidan.

Hur gör jag för att söka?

För våra program på avancerad nivå har vi central antagning och du söker via antagningsenheten (UHR-universitets – och högskolerådet) på www.antagning.se.

För våra fristående kurser på avancerad nivå har vi lokal antagning och du söker enklast via vår hemsida. Ansökningsblanketten finner du under Fristående kurser i vårdvetenskap. Det är viktigt att du skickar in alla de handlingar som krävs för behörighet, ofullständig ansökan behandlas ej. Ansökningshandlingarna skickar du in till institutionens studiehandläggare.

När får jag information om jag har kommit in på den sökta utbildningen/kursen?

Har du sökt till ett av våra program på avancerad nivå får du antagningsbeskedet via antagningsenheten (UHR- universitets- och högskolerådet). Det är viktigt att du inte glömmer att tacka ja/nej om du blivit antagen eller står som reserv. Observera att vi endast har antagning till höstterminen.

Har du sökt till någon av våra fristående kurser på avancerad nivå får du ett mejl med antagningsbeskedet. Detta får du i god tid innan kursstart. Det är viktigt att du tackar ja/nej om du blivit antagen.

Jag har kommit in på utbildningen. Hur får jag information om programstart och kursstart?

Alla antagna får ett mejl med information om kurs- eller programstart. När du tackat ja till din utbildning får du ett mejl med inloggningsuppgifter till våra system. Där hittar du information såsom studieguide, schema/kurstider och kursplan med litteraturlista.

Hur gör jag om jag vill tillgodoräkna tidigare tagna poäng?

Har du kommit in på utbildningen ska du i god tid ansöka om tillgodoräknande. Ansökan kan du få från studiehandläggarna eller hitta på högskolans lärplattform itslearning. Alla önskemål om tillgodoräknande lämnas in samtidigt till studiehandläggarna. Det är viktigt att all information som betygsunderlag, kursplaner och litteraturlistor bifogas med i ansökan, annars kan den inte behandlas. Mer information om ansökan finner du på blanketten som du får.

Studieuppehåll och studieavbrott, vad innebär det?

Som student kan du ansöka om studieuppehåll om du skulle behöva ta en termin eller två ledigt från studierna. Ansökan kan du få av studiehandläggarna eller hitta på högskolans lärplattform itslearning. Studieavbrott innebär att du avsäger dig din plats på utbildningen och inte kan återkomma.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade