Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vanliga frågor om sjuksköterskeprogrammet

Vem har behörighet att söka sjuksköterskeprogrammet, 180hp?

För behörighet till sjuksköterskeprogrammet, 180hp krävs att du har grundläggande behörighet till högskolestudier samt särskild behörighet enligt följande:

  • Områdesbehörighet 16:
    Lägst betyget godkänd eller 3 i Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap B (alt. Fysik A, Kemi A, Biologi A) eller
  • Områdesbehörighet A14: Lägst betyget E i Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Naturkunskap 2 (alt. Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1, Biologi 1). Naturkunskap 2 kan ersättas med motsvarande kurser i omvårdnadsprogrammet.

Urvalsgrunder är betyg och resultat från högskoleprovet.

Hur söker jag till Ersta sköndal Bräcke högskolas sjuksköterskeprogram?

Du söker till sjuksköterskeprogrammet via antagningsenheten på www.antagning.se

Vilka handlingar ska jag skicka in och vart skickar jag dem?

De handlingar du ska skicka in är de som krävs för behörighet (mer information om behörighet se ovan) till programmet. På www.antagning.se finns mer information om vilka handlingar du ska skicka in. Antagning till det 3-åriga sjuksköterskeprogrammet sköts av antagningsenheten på UHR (universitets- och högskolerådet) och det är till dem alla handlingar skickas.

Hur går antagningen till?

Antagningen sköts av antagningsenheten på universitets- och högskolerådet. Du når dem enklast via deras sida www.antagning.se. Det är till dem du vänder dig för att söka till vårt 3-åriga sjuksköterskeprogram.

När får jag information om jag har kommit in på den sökta utbildningen?

Antagningsbeskedet får du via antagningsenheten (UHR- universitets- och högskolerådet).
Det första antagningsbeskedet för höstterminen får du första eller andra veckan i juli månad och det andra antagningsbeskedet får du i slutet av juli/ i början av augusti. Det första antagningsbeskedet för vårterminen får du ungefär i mitten av december och det andra antagningsbeskedet får du i början av januari. Det är viktigt att du inte glömmer att tacka ja/nej om du har blivit antagen eller står som reserv.

Jag har kommit in på utbildningen. Hur får jag information om upprop etc?

Alla antagna får ett mejl med information om registrering, upprop, schema, litteratur och inloggningningsuppgifter till våra system. Mejlet skickas ut i nära anslutning till terminsstart.

Vad händer om jag inte kan komma på registrering och terminsupprop?

Om du får förhinder att komma på registrering eller upprop är det viktigt att du hör av dig till studiehandläggarna på, utbildningsstod@esh.se innan, annars kan du förlora din plats.

Hur många utbildningsplatser har sjuksköterskeprogrammet, 180hp och hur många tar ni in?

Vi har ca 100 platser och tar oftast in ett överintag på 30-40 studenter inför registrering och terminsupprop.

Hur gör jag som har en reservplats?

Glöm inte att tacka ja till reservplatsen efter första antagningsbeskedet. Visar det sig att vi behöver ta in fler reserver kommer besked att ges via antagning.se. Det är viktigt att du har lämnat korrekt telefonnummer och e-postadress i ansökan så att vi lätt kan nå dig, om det skulle behövas. Reservantagningen pågår ca en vecka in i terminen. Senare än så kallar vi inte in några fler.

Vilken information får jag som reserv?

Som reserv får du inte ett mejl från högskolan förrän du har blivit antagen, d.v.s. att besked har kommit från antagning.se.

Jag har reservplats 25, hur stora är mina chanser att komma in på den sökta utbildningen?

Dina chanser att bli antagen beror mycket på hur många antagna som avstår sin plats i den urvalsgrupp du står som reserv.
Vi tar oftast in fler studenter än det finns platser eftersom vi vet av erfarenhet att det alltid faller bort några vid registrering eller terminsupprop.

Hur hittar jag till högskolan?

Ersta sköndal Bräcke högskola finns på Stigberget på Södermalm. Stigbergsgatan . Här kan du läsa hur du hittar till Campus Ersta

När börjar och slutar terminerna?

Aktuella terminstider
Institutionen har inga sport- och påsklov. Vi har dock juluppehåll. Ledigheter under sportlovs- och påskveckorna beviljas därför inte.

Hur gör jag om jag vill tillgodoräkna tidigare poäng?

Har du kommit in på utbildningen ska du i god tid ansöka om tillgodoräknande. Ansökan kan du få från studiehandläggarna eller hitta på högskolans lärplattform Itslearning. Alla önskemål om tillgodoräknande lämnas in samtidigt till studiehandläggaren. Det är viktigt att all information som betygsunderlag, kursplan och litteraturlistor bifogas med i ansökan, annars kan den inte behandlas. Mer information om ansökan finner du på blanketten som du får.

Studieuppehåll/ studieavbrott, vad innebär det?

Som student kan du ansöka om studieuppehåll om du skulle behöva ta en termin eller två ledigt från studierna. Ansökan kan du få av studiehandläggarna eller hitta på högskolans lärplattfrom itslearning. Studieavbrott innebär att du avsäger dig din plats på utbildningen och inte kan återkomma.

Hur mycket verksamhetsintegrerat lärande är det i sjuksköterskeprogrammet, 180hp
och var är den förlagd?

Under utbildningarna förekommer verksamhetsintegrerat lärande (VIL) under minst 5 veckor vid 7 olika tillfällen. Under VIL är 30 timmar/vecka förlagda till olika verksamhetsområden runt om i Stockholms län. Dessa 30 timmar/vecka är obligatoriska, vilket innebär att komprimering av tid eller ledighet under VIL inte beviljas. Utöver detta kan även andra moment vara obligatoriska under VIL. Tiderna under VIL kommer att variera mellan klockan 07 och 22 vardagar samt helger. Någon enstaka nattjänstgöring kan vara aktuell om handledaren bedömer det som värdefullt för studenten att kunna nå kursens lärandemål.

Verksamhetsområden:
•Vård av äldre
•Somatisk vård
•Palliativ vård
•Psykiatrisk vård
•Primärvård

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade