Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Presentation

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal Bräcke högskola!

Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal Bräcke högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan som är ung i sin nuvarande form (bildades 2006) ägs av Ersta diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal och Bräcke Diakoni, tre institutioner som vilar på en lång tradition av vård och omsorg och med över hundra års erfarenhet av utbildning inom människovårdande yrken. Till högskolans pedagogiska plattform hör den systematiska träningen i ett etiskt förhållningssätt som grundar sig i en medvetenhet om spänningsförhållandet mellan individens ansvar och integritet och samhällets ansvar för människor i utsatta livssituationer. En tydlig ambition är att visa respekt för varandras olikheter i olika lärosituationer liksom respekt för alla individers behov av integritet och självständighet i demokratiska och öppna sammanhang.

Till ett etiskt förhållningssätt hör också noggrannhet inför kunskapens sanningskrav och uppmuntran till höga ambitioner i läroprocesser som siktar på den allra bästa kvaliteten.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har och strävar fortsatt efter en nära samverkan med ideologiskt närliggande ideella organisationer i det civila samhället. Socialtjänst, hälso- och sjukvård, privata vårdgivare samt trossamfund utgör en stor rekryteringsbas av deltagare till uppdragsutbildningar inom högskolan.

Uppdragsutbildningsenheten

Senast uppdaterad: 2018-02-01.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade