Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Utbildning inom Äldreomsorg

Området omfattar följande ämnen:

  • Teorier, metoder, arbetssätt och förhållningssätt
  • Etik
  • Vård- och omsorgsarbete
  • Gerontologi och geriatrik såsom naturligt åldrande och åldrandets sjukdomar
  • Socialrätt såsom myndighetsutövning, lagar och föreskrifter inom verksamhetsområdet
  • Kunskap om LSS inom äldreomsorgen
  • Professionella samtal i socialt arbete
  • Behovs- och riskbedömningar

Alla ämnen kan kombineras och modifieras utifrån målgrupp, antal högskolepoäng och önskat upplägg. Kontakta oss för en diskussion eller skicka in avropsblanketten (länk till wordfil) till uppdrag@esh.se. Du får svar inom fem dagar.

Senast uppdaterad: 2020-05-11.

KontaktA OSS

Ulf Hammare
08-555 051 09 ulf.hammare@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade