Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete?

Grunderna i ett feedbackinformerat arbetssätt

12 november 2018


I samarbete med Nämndemansgårdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Misa Kompetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inbjuder vi till en dag med Scott Miller som vänder sig till dig som arbetar med människor i en förändringsprocess.
Under dagen får du en fördjupad kunskap om det som är verksamt i en samtalskontakt och vad som utvecklar din förmåga att skapa allians med dina klienter.

FIT – Feedbackinformerade tjänster med Scott D Miller

Utgångspunkten för ett feedbackinformerat arbete är klientens upplevelse av vad som fungerar samt insikten hos behandlaren om vad som faktiskt är verksamt i ett förändringsarbete. FIT används av många olika aktörer i USA, arbetssättet får allt större fäste i Sverige, och i Norge och Danmark närmar sig FIT en etablerad standard.

FIT följer upp utfallet av evidensbaserad praktik, hur relationen profession – metod – klient leder till ett resultat. Klientens delaktighet i den egna insatsen är central för framgång, liksom vår förmåga att ta emot och använda feedback.

Med grund i forskningen går Scott igenom vad som fungerar i ett förändringsarbete. Hur förmågan att skapa allians är grundläggande, och att kontinuerlig feedback från klienten genom skattningar visar på vad vi kan justera och om arbetet är till nytta. Valida och reliabla skattningsverktyg i form av ORS och SRS ger utfall som bidrar till direkt nytta för den enskilda klienten, och som sedan kan aggregeras på verksamhetsnivå för mätning av faktisk effekt.

Scott Miller har utvecklat det feedbackbaserade arbetssättet under 20 år och har regelbundet arbetat i Sverige och Skandinavien. Han är en mycket uppskattad föreläsare och är känd för att kombinera gedigen forskning med humor och ett starkt engagemang.

Dagen vänder sig till alla som arbetar med klienter som går igenom en förändringsprocess – socialsekreterare, terapeuter, behandlare, coacher och andra professioner inom vård och omsorg, samt till de som arbetar med utvärdering och kvalitetssäkring av verksamheter. Föreläsningen och underlag är på engelska men eftersom Scott talar svenska så kan eventuella frågetecken översättas.

Tid: Måndagen den 12 november 2018, kl. 09.00-16.00

Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, Stockholm

Kostnad: 1 390 kr exkl moms
Kaffe serveras för- och eftermiddag

För grupper från samma arbetsplats erbjuds reduktion:
5-10 deltagare: 10% rabatt
11-20 deltagare: 15% rabatt
21- deltagare: 20% rabatt
Anmäl grupp om 5-10 deltagare via separat länk häröppnas i nytt fönster.

För större grupper mailas deltagarlista med för- och efternamn samt fakturauppgifter till uppdrag@esh.se.

Anmäl dig via formuläret nedan
Sista anmälningsdag 2 november.

Skriv ut inbjudan här (PDF).

Varmt välkommen!Senast uppdaterad: 2018-10-11.

Scott Miller

                                      

                  
                     070-415 90 37
             patrik.ulander@misa.se
                      www.misa.se

                 
                   070-990 89 00
tobias.sahlin@namndemansgarden.se
        www.namndemansgarden.se

                  
                     08-555 051 19 
                   uppdrag@esh.se
                       www.esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade