Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kompetensutveckling och uppdragsutbildning för yrkesverksamma

Uppdragsutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar och kompetensutveckling till anställda inom företag, myndigheter och organisationer. Vi anordnar utbildningar utifrån ett helhetsperspektiv på människan. Våra utbildningar är arbetsgivarfinansierade och vänder sig till människovårdande yrkesutövare från en mängd olika arbetsområden.

Här presenteras både aktuella kurser och exempel på kurser som kan ges.

Kontakta oss gärna för att diskutera skräddarsydda vidareutbildningar och kompetensutveckling, om du inte hittar det du söker här.

FoU-verksamhet - Praktiknära forskning och utveckling  

Ersta Sköndal Bräcke högskola har mångårig erfarenhet av praktiknära och professionsinriktad forskning om samspelet mellan samhälle, organisation och individ. Vi är en kvalificerad resurs i utvecklandet av en kunskaps- och evidensbaserad praktik och genomför olika typer av utvärderingsuppdrag.

I nära samarbete med uppdragsgivare inom offentlig, privat och idéburen verksamhet utför vi kvalificerade förstudier och process- och efterhandsutvärderingar av insatser och metoder. Vi kan även vara ett stöd vid upprättandet av forskningsansökningar.

Läs mer om vår FOU-verksamhet här.


Hör Ummis Jonsson berätta varför hon gå våra uppdragssutbildningar

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade