Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Anmälan till handledarutbildning

Handledarutbildningen ger grundläggande kunskaper i handledningsmetodik och handledningsteori. Kursen riktar sig särskilt till handledare i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) vid Ersta Sköndal Bräcke högskolas socionomutbildning. Kursen bygger på föreläsningar och seminarier med reflekterande samtal om handledarrollen och övningar i att använda verktyg i handledningssituationen. Kopplingen mellan teori i socialt/psykosocialt arbete och praktiska tillämpningar i det konkreta handledaruppdraget går som en röd tråd genom kursen.

Praktikhandledning i socialt arbete, 7,5 hp ges nästa gång höstterminen 2018.

Utbildningen startar i september och omfattar sex heldagar, 14 september, 5 oktober,
26 oktober, 9 november, 23 november och 7 december. Kursdagarna är mellan kl. 9-16. 

Kursansvarig: Cathrin Kindel 073-6459520
Svarar på frågor om kursinnehåll eller närvarofrågor

Ansökan och antagning: Annette Falk Jonsson 08-555 051 19

Sista anmälningsdag 17 augusti 2018.

Kursen är öppen för ansökan fram till sista anmälningsdag, därefter lämnas definitivt besked om du är antagen. Vår förhoppning är att kunna erbjuda alla som sökt en plats. Vid fler sökande än vi har möjlighet att ta emot, kommer de som har en student under pågående termin att prioriteras.Anmälanöppnas i nytt fönster

 

Senast uppdaterad: 2018-05-29.

Målen med Ersta Sköndal Bräcke högskolas samverkansarbete är bland annat att tillgängliggöra vår forskning och att delta i samhällsutvecklingen.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade