Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Anmälan till handledarutbildning

Handledarutbildningen ger grundläggande kunskaper i handledningsmetodik och handledningsteori. Kursen riktar sig särskilt till handledare i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) vid Ersta Sköndal Bräcke högskolas socionomutbildning. Kursen bygger på föreläsningar och seminarier med reflekterande samtal om handledarrollen och övningar i att använda verktyg i handledningssituationen. Kopplingen mellan teori i socialt/psykosocialt arbete och praktiska tillämpningar i det konkreta handledaruppdraget går som en röd tråd genom kursen. 

Information angående Handledarutbildning som börjar höstterminen 2019

Utbildningen startar i augusti och omfattar sex heldagar, 30 augusti, 27 september,
18 oktober, 1 november, 22 november och 13 december. Kursdagarna är mellan kl. 9-16. 

Kursansvarig: Cathrin Kindel 073-6459520
Svarar på frågor om kursinnehåll eller närvarofrågor

Ansökan och antagning: Annette Falk Jonsson 08-555 051 19

Sista anmälningsdag 20 juni 2019.

Kursen är öppen för ansökan fram till sista anmälningsdag, därefter lämnas definitivt besked om du är antagen. Vår förhoppning är att kunna erbjuda alla som sökt en plats. Vid fler sökande än vi har möjlighet att ta emot, kommer de som har en student under pågående termin att prioriteras.

till Anmälan   

 

Senast uppdaterad: 2019-06-17.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade