Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Information till handledare för socionompraktikanter

Välkommen som handledare till våra socionomstudenter i DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN!

Först ett stort tack till dig som engagerar dig som handledare i vår socionomutbildning!
På vår hemsida kommer du att finna information och anmälningar som rör verksamhetsförlagd utbildning. Studenterna får fortlöpande information genom aktuell lärplattform. Material som är aktuellt för er handledare skickar vi ut inför och under terminen.

En studiehandledning skickas ut till er handledare. I den finns information om hela terminens kurs och, som en större del av denna, den verksamhetsförlagda utbildningen där ni handleder våra studenter.

Studiehandledningen innehåller följande information och dokument:

  • Kursbeskrivning med lärandemål och generellt kursinnehåll
  • Den verksamhetsförlagda utbildningens ramar
  • Studenternas examinationsuppgifter
  • Formulär för mittutvärdering och slututvärdering/intyg
  • Schema med student-, handledar- och gemensamma inslag (olika färgfält)

Hör gärna av er till oss om ni har frågor:

Elena Martinez Conde
Kursansvarig
076-636 51 48

Lena Blomquist
VFU-samordnare
08-555 05 130

Annette Falk Jonsson
LADOK-registrering  

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade