Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under sjuksköterskeutbildningen

Under utbildningarna förekommer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under minst 5 veckor vid sex olika tillfällen. Under VFU är 30 timmar/vecka förlagd till olika verksamhetsområden runt om i Stockholms län.

Verksamhetsområden

  • vård av äldre
  • kirurgisk vård
  • medicinsk vård
  • palliativ vård
  • psykiatrisk vård
  • primärvård

En vecka på VFU omfattar 30 obligatoriska timmar, oavsett om veckan innehåller röda dagar eller inte. Schemat planeras i samråd med handledande sjuksköterska/adjungerad klinisk adjunkt (AKA). Kontinuitet är viktigt för lärandet och underlättar bedömning av lärandet under VFU.
Tiderna under VFU varierar mellan kl. 07 – 22 vardagar och helger. Nattjänstgöring kan också förekomma. Kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma om det bedöms värdefullt ur utbildningssynpunkt. Komprimering av tid eller dubbelpass (pass längre än 8 timmar) är inte tillåtet.

Viktig information

Beslut om obligatoriskt e-tjänstekort för studenter 

Beslut om studerandes åtkomst till patientuppgifter

Information om studerandes åtkomst till patientuppgifter i Stockholms läns landsting

Senast uppdaterad: 2019-01-30.

JoBSH

JoBSH står för Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien. Det är en obligatorisk webbutbildning riktad till studenter innan de ska ut i klinisk utbildning.

Utöver det så ingår även information om KliPP, EK och eTjänstekort samt ansvarsfullt användande av sociala medier.

Läs mer här.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade