Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under sjuksköterskeutbildningen

Under utbildningarna förekommer Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under minst 5 veckor vid sex olika tillfällen. Under VFU är 30 timmar/vecka förlagd till olika verksamhetsområden runt om i Stockholms län.

Verksamhetsområden

  • vård av äldre
  • kirurgisk vård
  • medicinsk vård
  • palliativ vård
  • psykiatrisk vård
  • primärvård

De 30 timmarna/vecka är obligatoriska, vilket innebär att komprimering av tid eller ledighet under VFU inte beviljas.

Tiderna under VFU kommer att variera mellan kl 07 – 22 vardagar samt helger. Någon enstaka nattjänstgöring kan vara aktuell om handledare bedömer det som värdefullt för studenten att kunna nå kursens lärandemål.

Viktig information

Beslut om obligatoriskt e-tjänstekort för studenter 

Beslut om studerandes åtkomst till patientuppgifter

Information om studerandes åtkomst till patientuppgifter i Stockholms läns landsting

Senast uppdaterad: 2015-02-03.

Målen med Ersta Sköndal Bräcke högskolas samverkansarbete är bland annat att tillgängliggöra vår forskning och att delta i samhällsutvecklingen.

JoBSH

JoBSH står för Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien. Det är en obligatorisk webbutbildning riktad till studenter innan de ska ut i klinisk utbildning.

Utöver det så ingår även information om KliPP, EK och eTjänstekort samt ansvarsfullt användande av sociala medier.

Läs mer här.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade