Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under sjuksköterskeutbildningen

Under utbildningarna förekommer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under minst 5 veckor vid sex olika tillfällen. Under VFU är 30 timmar/vecka förlagd till olika verksamhetsområden runt om i Stockholms län.

Verksamhetsområden

  • vård av äldre
  • kirurgisk vård
  • medicinsk vård
  • palliativ vård
  • psykiatrisk vård
  • primärvård

En vecka på VFU omfattar 30 obligatoriska timmar, oavsett om veckan innehåller röda dagar eller inte. Schemat planeras i samråd med handledande sjuksköterska/adjungerad klinisk adjunkt (AKA). Kontinuitet är viktigt för lärandet och underlättar bedömning av lärandet under VFU.
Tiderna under VFU varierar mellan kl. 07 – 22 vardagar och helger. Nattjänstgöring kan också förekomma. Kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma om det bedöms värdefullt ur utbildningssynpunkt. Komprimering av tid eller dubbelpass (pass längre än 8 timmar) är inte tillåtet.

Viktig information

Beslut om obligatoriskt e-tjänstekort för studenter , 321 kB. 

Beslut om studerandes åtkomst till patientuppgifter , 294 kB.

Information om studerandes åtkomst till patientuppgifter i Stockholms läns landsting Word, 56 kB.

Senast uppdaterad: .

JoBSH

JoBSH står för Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien. Det är en obligatorisk webbutbildning riktad till studenter innan de ska ut i klinisk utbildning.

Utöver det så ingår även information om KliPP, EK och eTjänstekort samt ansvarsfullt användande av sociala medier.

Läs mer här.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade