Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Konsekvenser för internationaliseringen på vår högskola pga Covid-19

Successiv återgång till campusförlagd undervisning till hösten

Högskolan återgår till campusförlagd undervisning och examinationer under hösten i den takt det är möjligt. Under vårterminen 2020 fattades beslutet att avbryta alla pågående mobiliteter för våra studenter som bedrev fältstudier utomlands. De europeiska Erasmus-studenter som redan var här kunde fortsätta sin pågående mobilitet och avsluta den enligt plan, i samråd med berörda lärosäten. Tills vidare kommer vi inte att skicka ut studenter på fältstudier och praktik utanför Sverige. Vi tar inte heller emot några nya inkommande mobilitetsstudenter.

Vi följer reserekommendationerna från Utrikesdepartementet med avrådan till flera länder i Europa och övriga världen. Flera av våra europeiska partnerlärosäten har också karantänsregler och/eller egna riktlinjer som vi också måste ta hänsyn till. Sammantaget betyder detta att vi under resterande delen av 2020 inte kommer skicka ut några studenter och lärare på mobilitet. Situationen för vårterminen 2021 är också oklar och vi kommer fortlöpande att följa utvecklingen under hösten och återkommer med information om eventuella utlysningar om och när dessa blir möjliga till länder där det inte finns någon avrådan. Utifrån dessa riktlinjer gör vi sedan bedömningar huruvida det är möjligt eller ej att öppna för ut- och inresor, eftersom läget fortfarande kan vara instabilt och ändras med kort varsel. För UD:s regler om avrådan och konsekvenser för försäkringar så hänvisar vi till länken nedan. Det finns också stora begränsningar för svenska ambassader och konsultat att hjälpa nödställda svenskar i samband med pandemier och andra katastrofer. Vi väger samman alla dessa delar innan vi fattar beslut om att åter kunna skicka ut och ta emot mobilitetsstudenter.

Allmän information

I enlighet med rekommendation från Folkhälsomyndigheten från 18 mars 2020 har högskolan bedrivit all undervisning på distans. Den 29 maj tillkännagav regeringen att rekommendationen ändras och att högskolor och universitet kan återgå till campusförlagd utbildning från och med den 15 juni 2020. Regeringen anger samtidigt att lärosätena har ett fortsatt stort ansvar att anpassa verksamheten i linje med de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar för att begränsa smittspridningen i samhället. Ett stort personligt ansvar ligger därför på personal och studenter vid högskolan att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.

Högskolan återgår till campusförlagd undervisning och examinationer under hösten i den takt det är möjligt. Från den 10 augusti öppnar campuslokalerna, med tydliga direktiv om hur fysiskt distans ska upprätthållas samt att regler kring deltagarantal vid offentliga tillställningar ska följas för event med externa gäster. Beslutet innebär att studenter kommer att behöva genomföra sina studier både fysiskt på plats på campus och via on-line/på distans.

Beslutet kan omprövas om det skulle visa sig att regering och myndigheter ger nya direktiv som påverkar högskolans verksamhet.

Frågor och svar om Utrikesdepartementets reserekommendationer och avrådan
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/fragor-och-svar-om-reseavradan/
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/a--andringar-av-avradan-fran-icke-nodvandiga-resor-till-alla-lander/

Från UHR och våra mobilitetsprogram
https://www.utbyten.se/nyheter/coronaviruset/

Från Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade