Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Porträttbild Bengt Börjeson

Bengt Börjeson

Bengt Börjesonpriset

Om Bengt Börjesonpriset

Ersta Sköndal Bräcke högskola har inrättat ett pris till Bengt Börjesons minne för viktiga insatser på det sociala området, som delas ut årligen.

Professor Bengt Börjesons livsgärning sträckte sig över ett vitt fält av praktik, forskning och högre utbildning under mer än ett halvt sekel. De sista femton åren av sitt yrkesaktiva liv uppehöll Bengt Börjeson en professur i socialt arbete här på högskolan. Det är därför som vi med stolthet och glädje har inrättat ett årligt pris till Bengt Börjesons minne.

Bengt Börjeson inledde sin bana som ung praktikant på Barnbyn Skå 1951 under den legendariske Gustav Jonssons ledning - som han själv kom att efterträda 1971 - och formades för alltid av Barnbyns radikala politiska anda. Under följande decennier spelade han en avgörande roll på det sociala området som forskare, praktiker, debattör, professor och förnyare, alltid på de utsatta människornas sida, mot auktoritära och förtryckande idéer, metoder och system.

Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna insatser som utvidgar och befäster människors möjligheter till ett värdigt liv. Priset kan gälla både viktiga forskningsinsatser, nydanande utbildningsinsatser inom högre utbildning och/eller viktiga insatser till direkt stöd för människor i utsatta situationer. De insatser som belönas ska kunna motiveras som tillkomna i Bengt Börjesons anda. Priset kan tilldelas enskilda personer, organisationer eller projekt/verksamheter.

Utdelningen av Bengt Börjesons pris 2018 kommer att ske den 16 januari 2019. Läs mer om seminariet Att se, och att arbeta med, människor som befinner sig i utsatthet samt årets pristagare här.

Senast uppdaterad: 2018-11-21.

Tidigare pristagare

2017: Alain Topor
Utdelningen föregicks av seminariet Hur kan forskningen bidra till det sociala arbetets utveckling? 

Pressmeddelande om det tredje Bengt Börjesonpriset

2016: Refugees Welcome
Utdelningen föregicks av seminariet Att våga och att göra – att stå upp för mänskliga rättigheter i ord, tanke och handling.

Pressmeddelande om det andra Bengt Börjesonpriset

2015: Susanna Alakoski
Utdelningen föregicks av seminariet Barn i kris - då och nu.

Pressmeddelande om det första Bengt Börjesonpriset 

Juryn

Juryn består av Martin Börjeson (ordf.), Jan-Håkan Hansson, Cecilia Modig, Marie Sallnäs, Anna Whitaker och Kerstin Vinterhed Börjeson.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade