Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

5:e nationella konferensen i palliativ vård 2018

Den 21-22 mars 2018 arrangeras den 5:e nationella konferensen i palliativ vård i Stockholm. Temat är det palliativa förhållningssättet.

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av den palliativa vården oavsett vårdform, vårdnivå eller diagnoser. Konferensen arrangeras av Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Nationella Rådet för Palliativ vård och Stockholms Sjukhem.

Registrering till konferensen har öppnat och fram till den 11 januari 2018 gäller en lägre konferensavgift. Anmälan sker via konferensens webbplats.

Den som är intresserad av att bidra med abstrakt för att muntligen eller skriftligen i form av en poster beskriva sin forskning, patientfall eller något utvecklingsarbete kan lämna in abstrakt senast 1 november 2017.

Senast uppdaterad: 2017-08-24.

Målen med Ersta Sköndal Bräcke högskolas samverkansarbete är bland annat att tillgängliggöra vår forskning och att delta i samhällsutvecklingen.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade