Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Omslagsbild till Visst längtar jag fortfarande efter något

"Visst längtar jag fortfarande efter något..." - Om etik och andlighet i vård, psykoterapi och musik.

Författare: Gunilla Silfverberg (red.), Carl Reinhold Bråkenhielm, Göran Lantz, Jennifer Bullington, Astrid Norberg, Anders Westius, Oskar Ekberg, Björn Elwin, Mats J Hansson

Beskrivning

Finns det något utrymme för andlighet i ett nutida sekulärt samhälle? Kan andlighet som fenomen ha någon uppgift i våra välfärdsinstitutioner? Kan andlighet utgöra centrum i en människas liv även om hon inte är religiös?

Detta är frågor som diskuteras i antologin författad av företrädare för vårdetik, livsåskådningsforskning, psykosomatik, vårdvetenskap, psykoterapi, diakoni och kyrkomusik.

En cd som bifogas boken gör att läsningen om musik och andlighet blir en färd i både text och ton.

Beställ boken hos Norstedts Juridik

Produktdetaljer

Utgivare: Ersta Sköndal högskola
Typ: Handledning/Handbok/Översikt
Omfång: 152
Utgiven: 2010
ISBN: 978-913832535-3

Senast uppdaterad: 2018-01-31.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade