Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Integritetspolicy/GDPR

Informationssida om den nya dataskyddsförordningen GDPR

Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (DSF), som ersatte personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen är det svenska namnet på EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

GDPR gäller organisationer. Syftet är att stärka rätten till privatliv och anpassa lagstiftningen om hantering av personuppgifter till det digitala samhället. Ett annat syfte är att harmonisera EU-lagstiftningen inom området och därmed underlätta flödet av information inom unionen (men inte ut ur EU). Konsekvenser av den nya lagstiftningen är att alla organisationer, inklusive Ersta Sköndal Bräcke högskola, måste hantera personuppgifter på ett mer stringent och dokumenterat sätt, samt att de som är registrerade ska få tydligare och mer information.

I korthet innebär GDPR bland annat:

  • uppgiftsminimering, dvs att man inte får behandla fler uppgifter än vad som behövs
  • lagringsminimering, dvs att de inte får förvaras längre än nödvändigt
  • mer betoning på uppgifternas integritet och konfidentialitet.
  • ansvarsskyldighet, dokumentation att reglerna följs
  • överföring till tredje land kan endast ske med uttryckligt stöd i förordningen

De nya reglerna ställer högre krav på högskolan vad gäller hanteringen av personuppgifter samt tydliggör hanteringen och ansvaret.

Senast uppdaterad: 2019-02-20.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade