Våra experter

Om du söker efter en expert/forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, kontakta i första hand lärosätets pressansvarige Marie Hedberg eller funktionschef HR/kommunikation Sara Rystedt.

Våra EXPERTER inom vård

Anette Alvariza

Forskare och professor palliativ vård/cancervård

anna klarare

Forskare och lektor specialiserad palliativ vård

carina lundh hagelin

Docent i vårdvetenskap, inriktning onkologi och palliativ vård

elisabeth mattsson

Forskare och professor
i vårdvetenskap

henrik lerner

Forskare och lektor relation människa och djur

Ingrid Hellström

Forskare och professor i vårdvetenskap inriktning
vård av äldre

Jane Österlind

Prefekt och omvårdnadsforskare

Malin lövgren

Forskare och docent i palliativ vård inriktning barnfamiljer

TOVE GODSKESEN

Lektor och doktor i medicinsk vetenskap och bioetik, kunskap om vårdetik

Ulrika Kreicbergs

Forskare palliativ vård/cancervård

Jeanette Westman

Professor i vårdvetenska inriktning psykisk hälsa och beroende

Pernilla Omérov

Specialist inom suicid

Våra EXPERTER inom civilsamhälle och socialt arbete

johan hvenmark

Forskare och docent i företags-ekonomi inr civilsamhälle

johan vamstad

Forskare och docent stats-vetenskap inr civilsamhälle

johan von essen

Forskare och professor livsåskådningsvetenskap inriktning civilsamhället

johanna schiratzki

Forskare och professor
i rättsvetenskap

lars trägårdh

Forskare och professor i historia inr socialt arbete

maria eriksson

Forskare och professor social välfärd inr civilsamhälle

magnus Karlsson

Forskare och professor i socialt arbete inr. civilsamhälle

ola segnestam larsson

Forskare och ekonomie dr inr organisation och ledning

tomas brytting

Forskare och professor i organisationsetik

Våra EXPERTER inom musik, diakoni och teologi

oskar ekberg

Professor och utb.ledare piano

elisabeth christianssn

Forskare och lektor diakoni

lone larsen

Professor i kördirigering

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 januari 2022